A A A

To nejlepší z českého komiksu 1. poloviny 20. století

Vernisáž: 7. 12. 2012 17:00

8. 12. 2012 – 13. 1. 2013, Dům U Rytířů

Výstava vychází z koncepce knihy Heleny Diesing Český komiks první poloviny 20. století, která představila inovátory, kteří se věnovali před rokem 1950. Nabídne pohled do světa Rychlých šípů, Osudů dobrého vojáka švejka nebo Kapitána Ani Muk. Výstava začne 8. prosince a potrvá až do 13. ledna 2013.

 

To nejlepší z českého komiksu 1. poloviny 20. Století je zaměřena na získání co největšího spektra znalostí o komiksu obecně, a také především o českém komiksu 1. poloviny 20. století. Jde o 1-3 hodinový program, který je upraven pro různou věkovou kategorii.

Celá animace se dá nakombinovat ze 3. částí. Za prvé Motivační a naučné promítání o historii komiksu, pravidlech vzniku komiksu, a konfrontaci českého komiksu 1. poloviny 20. století se současným či zahraničním komiksem. Promítání je zároveň plné aktivizačních otázek, aktivních úkolů a činností. Před promítáním se již může vyplnit i 1. otázka v Pracovních listech.

Poté následuje komentovaná prohlídka výstavy s Pracovními listy, které provází výstavou, seznamují s originály komiksů například od Josefa Lady (Kozel Bobeš, Dobrý voják švejk)či Ondřeje Sekory (Ferda Mravenec, Kapitán Animuk, Kuře Napipi) a jejich efektními grafickými zvětšeninami nainstalovanými například i jako průsvity v oknech. Jedna místnost je také věnována fenoménu Rychlých šípů od Jaroslava Foglara a Jana Fischera. Zde můžeme spatřit jak originály komiksů, tak také předměty ze skautských sbírek týkající se tohoto tématu (ježci v kleci – možnost rozluštění tohoto hlavolamu, knihy, odznáčky, apod.)Pracovní listy nabízejí opět spoustu různorodých otázek, hravých úkolů a činností, které diváka hlouběji seznámí s komiksovým poselstvím, a díly ve výstavě. Pracovní listy rozšiřují množství různorodých pohledů na danou výstavu, a to především formou zábavy a hry, s cílem získání nových vědomostí, zkušeností a zážitků.

Poslední částí galerijního animačního programu je Výtvarná dílna. Část výtvarného zadání i jeho realizace účastníkem probíhá přímo ve výstavě, část ve výtvarném ateliéru. Úkolem výtvarného zadání je vytvořit společně svůj vlastní komiks na základě získaných vědomostní a informací z motivačního promítání, z komentované prohlídky výstavy a z práce s Pracovními listy. Výsledný komiks vznikne skupinovou spoluprací, kdy každý ztvární jedno komiksové pole společně vymyšleného příběhu. Všechna pole se nakonec společně sestaví do výsledného komiksu na jeden podklad, opět se tak mohou uplatnit získané vědomosti o stavbě komiksu.

Pro nejmenší děti je připravena vystřihovánka Ferdy Mravence, která se po vystřihnutí sestaví, a slepí v papírovou figurku. A na závěr je připraven komiks „O Smůlovitém ženichovi“, který děti vybarví a složí jeho komiksová políčka dle jejich dějové posloupnosti. Procvičí si tak jemnou motoriku (stříhání, ohýbání papíru, lepení) a logické uvažování.

Tato galerijní animace tak účastníkovi, kromě získaných vědomostí a nových zážitků, umožní vyzkoušet si náročnost práce ve skupině a otevřít tak možnosti skupinové komunikace. Také umožní zkusit si převést obsah textu do podoby černobílé kolorované kresby a naučí aplikovat nově získané informace a vědomosti do zadaného výtvarného úkolu. Galerijní animace má hlavně za úkol přiblížit výstavu v galerii divákovi a to především zábavnou formou.

Video CMS TV: https://www.youtube.com/watch?v=wA6CEGRtRiY

Přílohy

  • komiks
  • komiks1
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál