A A A

STÁLE SA TO ***** DEJE

Vernisáž: 15. 10. 2021 17:00

16. 10. 2021 – 26. 11. 2021, Dům U Rytířů

Výstava představí tvorbu 12 slovenský umělců, které spojuje studium na základní umělecké škole v Levoči a následné profesionální vzdělání na vyšších stupních uměleckých škol. Projekt vznikl za podpory města Levoča – partnerského města Litomyšle.

Na výstavě bude prezentovaná díla autorů věnujících se malbě (Ľubomír Repaský, Adam Macko), volné a ilustrační grafice (Emília Blašková, Marek Mertinko, Alexander Gerbery, Kristína Lapšanská), volnému a užitkovému designu (Marek Gaj, Matúš Vacula, Ján Salanci), tvorbě objektů (Jaroslav Švestka) a fotografii (Stanislava Hollóvá, Peter Župník).

Kurátor výstavy Adam  Macko výstavu přestavuje slovy: "Kolektívny výstavný projekt je hybridnou formou prezentácie súčasného umenia a umelecko-výskumným formátom s muzeálnymi prvkami. Výstava nadväzuje na obdobný projekt Čo sa tam ***** stalo? z roku 2018, kde autorov spájalo štúdium na Základnej umeleckej škole v Levoči (Slovenská republika) s následným profesionálnym vzdelaním vyšších stupňov umeleckých škôl. Tento princíp je uplatnený aj v danej výstave, doplňuje ho ale širšie spektrum autorov mileniálnej vekovo blízkej skupiny, absolventi - pedagógovia i generačne starší etablovaný absolvent – solitér. Zámerom tohto výberu je tak prieskum vertikálnych aj horizontálnych väzieb vzájomných vzťahov pedagogických a kolegiálnych, ako aj konfrontácia etablovanosti, lokálnosti či profesionálnej povahy individuálnej tvorby. Pre publikum v Litomyšli, partnerského mesta Levoče, môže byť výstava vnímaná ako prehliadka súčasného slovenského vizuálneho umenia v špecifickom regionálnom výbere.

Autori sú aktívnymi členmi umeleckých komunít vo svojich odboroch, povahou tvorby sú výrazne odlišní v širokom výrazovom diapazóne. Cieľom výstavy tak nie je zjednotenie individuálnych estetík a autorských programov, ale participatívne prihlásenie sa k jednotiacemu tematickému princípu, ktorým je práve štúdium na levočskej ZUŠ v rozmedzí posledných štyroch desaťročí. Estetickú fragmentárnosť podporuje priestorová inštalácia, ktorej zámerom je čiastočné rozčlenenie príbuzných prejavov. Inštalačné kubusy tak dynamizujú statické formáty a výstava vo vertikálnom členení napriek rozdeleniu vo viacerých miestnostiach ostáva jednotná, čím sa vyhýba potenciálnej rigídnosti prehliadkového formátu.

Výstava predstaví autorov médií maľba (Repaský, Macko), voľná a ilustračná grafika (Blašková Mertinko, Gerbery, Lapšanská), voľný a úžitkový dizajn (Gaj, Vacula, Salanci), malý objekt (Švestka) a fotografia (Hollóvá, Župník).

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnerom projektu je mesto Levoča."

Přílohy

  • Levoca_Plakat
  • Levoca_pozvanka_1
  • Levoca_pozvanka_2
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál