A A A

Šmilauerové – malíři čtyř generací

Vernisáž: 15. 2. 2019 17:00

16. 2. 2019 – 7. 4. 2019, Dům U Rytířů

Umělecké nadání a zájem o výtvarný svět spojují příslušníky čtyř generací rodiny Šmilauerovy, jejichž díla, zprostředkovávající více než stoletou malířskou tradici, budou prezentována na výstavě s názvem Šmilauerové – malíři čtyř generací. Její slavnostní zahájení se uskuteční v pátek 15. února v 17.00 v domě U Rytířů. Přístupná bude do 7. dubna.

Výstava představí především tvorbu Františka Šmilauera (1892–1972), doposud opomíjeného umělce, rodáka z Ústí nad Orlicí, avšak s vazbou i k Litomyšli. Jeho otce sem totiž v roce 1903 zavedla služba na železnici, a tak zde budoucí malíř navštěvoval v letech 1903–1911 gymnázium. Následně studoval na pražské Akademii výtvarných umění. Po ukončení studií v roce 1918 působil krátce jako středoškolský učitel kreslení v Kolíně a poté dvě desetiletí v Žilině, kde se jako muž mnoha zájmů věnoval nejen své výtvarné tvorbě, ale mj. stál i u zrodu slovenského skautingu, sbíral zbraně a lidové umění, byl literárně činný, pěstoval hudbu, divadlo, motorismus či turistiku. Krátkou éru druhé republiky a světovou válku prožil v Praze jako profesor kreslení na karlínské reálce. Po osvobození zastával do roku 1951 funkci ředitele gymnázia v Šumperku, poté ve svém rodném městě spravoval muzeum a učil na lidové škole umění.

Do Litomyšle se František Šmilauer rád vracel a věnoval jí i část své tvorby. Třikrát zde vystavoval (1927, 1944, 1959), jeho práce byly od roku 1933 k vidění ve stálé expozici Městské galerie. V roce 1926 vydalo místní Veselíkovo knihkupectví a nakladatelství album reprodukcí 8 grafik nazvané Litomyšl. Lepty, mezzotinty a litografie prof. Fr. Šmilauera. Své milované město líbezně zpodoboval v duchu Jiráskovy Filosofské historie.

Lásku k uměleckému projevu zdědil i jeho technicky nadaný syn Jiří (1920–2009), jenž se obracel k tématu krajiny a měst, což ho přivedlo k tvorbě map. V roce 1994 byla u příležitosti návštěvy sedmi středoevropských prezidentů vydána i jeho mapa Litomyšle.

V rodinných šlépějích v současné době pokračují i Františkův vnuk Tomáš (*1957), malíř krajinář, a pravnuk Tomáš (*1983), obracející se k abstraktnímu vyjádření. Přestože se příslušníci rodiny Šmilauerovy setkávají s díly svých předků i vzájemně diskutují nad aktuální tvorbou, každý z nich hledá vlastní cestu k osobitému projevu. Pro jejich díla je typická reflexe moderních uměleckých směrů i snaha o svébytné zachycení okolní skutečnosti.

K výstavě je připravena řada doprovodných aktivit nejen pro dětské a školní skupiny, ale i širokou veřejnost. Výstava je koncipována tak, aby nabídla zážitky i nejmenším návštěvníkům galerie. V prostoru expozice naleznete dětský tvůrčí koutek a několik herních ploch navazujících na motivy vystavovaných děl. Školní skupiny se mohou objednávat na doprovodný program s názvem Krajinou snů a fantazie, kde se žáci a studenti inspirují tvorbou čtyř generací malířů a v prostoru galerie se ponoří do malby a fascinující práce se suchými pastely.

Pro malé i velké tvořivé příznivce galerie je na sobotu 2. března připravena výtvarná dílna, kde budou vznikat jemné sádrové reliéfy s přírodními motivy inspirovanými díly vystavujících malířů. V rámci Večerů s galerií budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si 28. února výstavu s komentářem její kurátorky Zuzany Tomanové a Tomáše Šmilauera staršího nebo si 28. března užít autorské divadelní představení Kristýny Duškové inspirované životními osudy členů rodu Šmilauerových a realizované studenty Střední pedagogické školy v Litomyšli.

Video CMS TV: https://www.youtube.com/watch?v=ABPXYPSudMg

Přílohy

  • Smilauerove_plakat
  • Smilauerove_pozvanka_1
  • Smilauerove_pozvanka_2
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál