A A A

Přírodopisný atlas Vincence Bittnera

Vernisáž: 24. 3. 2021 00:00

24. 3. 2021 – 7. 4. 2021, Dům U Rytířů

Od 24. března do 7. dubna jsou ve výkladech obchodů na Smetanově náměstí a také na vybraných plakátovacích plochách k vidění reprodukce tří desítek akvarelových studií zobrazujících cizokrajnou faunu a flóru od litomyšlského rodáka Vincence Bittnera. Akci nazvanou „Přírodopisný atlas Vincence Bittnera“ připravila Městská galerie Litomyšl k povzbuzení veřejnosti v současné neblahé době přeplněných nemocnic, respirátorů, zavřených hranic a distanční výuky.

Vincenc Bittner se narodil v rodině litomyšlského perníkáře Antona Bittnera (1743–1826). Je více než pozoruhodné, že hned dva jeho sourozenci – Johann (1779–1853) a Norbert (1787–1851) – studovali na vídeňské Akademii výtvarných umění. Johan se po studiích vrátil do Litomyšle, kde působil jako vrchnostenský stavitel. Nejtalentovanější z bratrů – Norbert ve Vídni zůstal a věnoval se umělecké dráze. Vytvořil soubor rytin podle divadelních dekorací Josefa Platzera (1751–1806), malíře a jevištního výtvarníka, který mj. v roce 1797 zhotovil kulisy pro litomyšlské divadélko. Je také autorem řady odborných přírodovědných ilustrací a souboru akvarelů zachycující staroegyptské památky.

Právě Norbertova výtvarná činnost mohla mít vliv i na jeho mladšího bratra Vincence, o jehož životě a díle se nám dochovaly jen velmi kusé informace. Po studiích na litomyšlském piaristickém gymnáziu (1806–1812) prožil Vincenc Bittner převážnou část svého života ve Vídni, kde pravděpodobně v letech 1821–1857 působil jako úředník c. k. ministerstva zahraničí. Do rodné Litomyšle se vrátil až po svém penzionování. Proč se zabýval ušlechtilou, ale pracnou malbou akvarelů, nevíme. Možná jen pro vlastní zábavu a potěšení, možná se jednalo o práci na nedokončené zakázce. S jistotou víme, že v roce 1866 byl z jeho pozůstalosti pro místí reálnou školu zakoupen soubor jím malovaných akvarelů, které sloužily studentům při výuce kreslení a přírodopisu. Kolekce Bittnerových děl později přešla do sbírek litomyšlského muzea a v roce 2004 do sbírky Městské galerie Litomyšl.

Za spolupráci děkujeme:

Be Happy, www.facebook.com/BeHappyLitomysl

Café & Bar No3, www.cafe3bar.cz

CompAct, s.r.o., www.compact.lit.cz

Dentimed, www.dentimed.cz

Dům barev, www.dumbarev.cz

Dům keramiky a květin U Kubešů, www.dum-ukubesu.cz

Faltysovo knihkupectví, www.faltysovoknihkupectvi.cz

Hotel Zlatá Hvězda, www.zlatahvezda.com

Informační centrum Litomyšl, www.ticlitomysl.cz

Junák – český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z. swww.litomysl.skauting.cz

Kafemysl

Kavárna Chocco Caffé Litomyšl, www.chocco-caffe.cz

NONN Litomyšl, www.nonn.cz

Trafika Petráček

 

Přílohy

  • Bittner_2_plakat
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál