A A A

Příběhy z obrazů Josefa Voleského

Vernisáž: 4. 5. 2021 00:00

4. 5. 2021 – 25. 7. 2021, Dům U Rytířů

Do doby první republiky v Litomyšli Vás zavede připravovaná výstava městské galerie s názvem „Příběhy z obrazů Josefa Voleského“.

Pořídit si portrétovat od akademického malíře Josefa Voleského (1895–1932) patřilo k výsadám majetnějších obyvatel Litomyšle a jejího okolí. Díky jeho obrazům můžeme nahlédnout do tváří místních měšťanů či továrníků, seznámit se s osudy litomyšlského purkmistra a primáře nemocnice Františka Laška, majitele první litomyšlské vodní elektrárny Františka Háši či představitele protinacistického odboje Eduarda Krále. Nelehké osudy židovských rodin přiblíží portrét Jiřího Sladkuse, syna majitele na jemné pánské prádlo a pyžama, či podobizna Petra a Ireny Sgallových, vnoučat litomyšlského obchodníka s textilem

Portrétní tvorba přinášela Josefu Voleskému finanční zajištění. Představa jeho objednavatelů se však častokrát nesetkávala s pochopením pro jeho pojetí moderního portrétu. Konzervativní požadavky objednavatelů malíři svazovaly ruce pro svobodné vyjádření, proto portrétní zakázkovou tvorbu v roce 1929 opustil.

Voleského výtvarný zájem se poté obrátil ke květinovým zátiším a především ke krajinomalbám, které ho přivedly na cestu k jeho vrcholnému uměleckému vyjádření. V letech 1930 a 1931 opakovaně zajížděl do okolí Březin, vesničky obklopené kopci Českomoravské vrchoviny. Zde vytvořil baladické pohledy do krajin, prostoupené vnitřními pocity smutku a možná i malířovou předtuchou předčasné smrti. 

Voleského tvorba posuzovaná v kontextu doby a rozvíjejících se moderních uměleckých stylů nepůsobí progresivně ani experimentálně. Jeho dílo se řadí k neorealistickým tendencím 20. let 20. století a je oceňováno slovy jako „umělecky svrchovaně čisté, pravdivé, morální a hluboce lidské“.

Městská galerie nechala u příležitosti připravované výstavy zrestaurovat jedno z výrazných děl – Voleského „Velký autoportrét“ (1923), nejenom toto dílo, ale i obrazy ze sbírek dalších institucí a soukromých sběratelů budete moci zhlédnout na výstavě. Otevření výstavy i její doprovodný program budete probíhat v souladu s vládními nařízení, aktuální informace naleznete na webových stránkách a facebooku galerie.

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Lubomíra Zaorálka.

Video k výstavě si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=UUYhZz43lX8

Přílohy

  • Volesky_plakat_bez_data
  • Volesky_pozvanka_01
  • Volesky_pozvanka_02
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál