A A A

Papež v Litomyšli

Vernisáž: 20. 2. 2013 17:00

21. 2. 2013 – 21. 4. 2013, Dům U Rytířů

Nová architektonická paneláž, která vznikla pro výstavu Papež v Litomyšli, již v domě U Rytířů zůstane. Přestože je možné vestavěné architektonické články kompletně demontovat, galerie si je ponechá, získá tak moderní výstavní prostory, které návštěvníkovi umožní intenzivnější zážitek z výtvarných děl. Zájemci mohou výstavu kreseb a grafik Jiřího Papeže, jejíž architektonické instalace se zhostil Jiří Příhoda, zhlédnout až do 21. 4. 2013, denně mimo podělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Výstava byla podpořena grantem Ministerstva kultury ČR v oblasti profesionálního výtvarného umění.

Vystavené kresby a grafiky Jiřího Papeže pochází z let 1983-85, v této době měl mladý umělec  silnou potřebu výtvarného vyjádření, vlivem společenských okolností se však nedostal k soudobému západnímu umění, proto se ve své tvorbě inspiroval starými mistry a uměním 19. století. Architekt a kurátor výstavy Jiří Příhoda se rozhodl prezentovat vystavené práce tak, aby co nejlépe symbolicky popsaly atmosféru tehdejšího umělcova života a bezčasí života české společnosti. Díla rozčlenil do několika tematických celků, vedle portrétů rodiny a blízkých můžeme vidět hyperrealisticky ztvárněné krajinné výjevy a vesnické dvorky. Postupným výtvarným zráním se projev autora odpoutával od popisnosti a zbavoval se detailu, což je patrné na skupině kreseb lehce nahozených mraků, jimiž se odvrací od konkrétního světa ke svým vlastním představám. V poslední místnosti, kam vystoupáme po nově upraveném schodišti, jsou instalované kresby zachycující krajinné výjevy, které jsou doplněny o tajuplně působící geometrické prvky. Jiří Příhoda tuto místnost rozdělil panelem, čímž vytvořil intimně uzavřený prostor, ale i čisté a prosvětlené místo, kde se stýká abstrahující tvorba Jiřího Papeže a architektonická tvorba Jiřího Příhody.

 Jiří Příhoda je držitel prestižní ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1997, v současné době vede ateliér intermediální tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se pohybuje na hraně mezi sochařstvím a architekturou, což se promítá také do jeho galerijních instalací, kterým se věnuje od konce devadesátých let. Ve svých velkorysých intervencích do výstavních prostor, reaguje na původní architekturu a její dispozice a snaží se vytvořit adekvátní expozice pro vystavená díla.

Video CMS TV: https://www.youtube.com/watch?v=GKPLb8d0S7Q

Přílohy

  • papez1
  • papez2
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál