A A A

Olga Stráníková INTIMNO / INTEMNO

Vernisáž: 18. 3. 2022 00:00

19. 3. 2022 – 22. 5. 2022, Dům U Rytířů

Z velkého množství obrazů, kterými nás zavaluje vizualita dnešního světa, tu a tam vyčnívají umělci či umělkyně, v jejichž tvorbě čteme snahu o nalezení osobitého výtvarného výrazu. Jednou z umělkyň, které se vydaly touto cestou, je fotografka Olga Stráníková.

Její díla obohacují příběh fotografie o intimní a veskrze ženský, živelný rozměr. Zmíněná intimita, která se propsala rovněž do názvu výstavy, se však netýká pouze fotografie a jejího působení na diváka. Ti, kteří mají možnost autorku poznat blíže, tuší, že veskrze intimní je celý proces, jenž k výsledné fotografii vede. Ať už jde o navázání dialogu s přírodou, spontánní průběh fotografování či experimentální práci v temné komoře, jedná se o autorkou navýsost privátně prožívané činnosti, jejichž rezultátem jsou fotografie jakoby vyšlé ze starých časů.

Olga Stráníková se ve své práci zdráhá zaznamenávat stopy dneška. Myšlenkově i esteticky je jí bližší doba vzývající modernismus s jeho temnými i světlými stránkami. Její tvorba tak nepřímo navazuje na samotný počátek fotografie, kdy si nové medium hledalo své technické i výrazové možnosti. Minimalistické barevné pojetí, důraz na světlo a kontrasty, práce se starými fotografickými technikami – bromolejem a lithprintem, stejně jako melancholická stylizace portrétovaných osob přenášejí diváka do minulého času, jenž je současně pevným bodem vlastní životní filozofie autorky. 

Techniku fotografie si Olga Stráníková osvojila sama, bez předchozího profesionálního školení či studia. Na její tvorbu lze tedy pohlížet také jako na akt nikdy nekončícího hledání ideálního obrazu. Výsledkem její snahy o nalezení vlastní umělecké cesty jsou fotografické celky jednoho motivu v nepřeberném množství variant. Obraz, který se autorce jeden den jeví jako pravdivý v uměleckém slova smyslu, překryjí události dalšího dne a hledání pokračuje. Každá její fotografie je tak jedinečným zachycení okamžiku, světla, lidského pohybu či strnulosti přírody. 

Svět fotografií Olgy Stráníkové je zabydlený ženami, mužský element zde chybí. Absence maskulinního však není jeho odmítnutím či popřením. Odkazuje spíše k svrchu zmíněnému intimnímu prožívání celého procesu autorčiny tvorby. Stráníková fotografuje ženský princip, jenž je jí blízký, bytostně známý a o kterém nepochybuje. Jeho součástí je rovněž příroda, která se na fotografiích mění v symbol matky, ochranitelky či zachránkyně.

Doprovodný program k výstavě:

Sobota 26. 3. / 9.30–12.00 / Výtvarná dílna

Fotogram – v galerijní černé komoře si můžete vytvořit fotografii bez fotoaparátu. Díky zvětšováku a procesu vyvolávání fotografií vzniknou působivá černobílá díla.

Čtvrtek 31. 3. / 17.30 / Večer s galerií

Komentovaná prohlídka výstavou s fotografkou Olgou Stráníkovou.

Sobota 30. 4. / 9.30–12.00 / Výtvarná dílna

Kolorování fotografií – pojďte si vyzkoušet historickou výtvarnou techniku, díky níž se černobílé fotografie promění v barevné.

Čtvrtek 19. 5. / 17.30 / Večer s galerií

Křest knihy fotografií Olgy Stráníkové

Nakladatelství Verzone společně s tiskárnou HRG a Městskou galerií Litomyšl představí novou knihu fotografií Olgy Stráníkové.

Přílohy

  • Olga Stranikova Plakat
  • Olga Stranikova Pozvanka_1
  • Olga Stranikova Pozvanka2
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál