A A A

Olbram Zoubek – Sochy

Vernisáž: 29. 4. 2016 17:00

30. 4. 2016 – 26. 6. 2016, Dům U Rytířů

Tvorba sochaře Olbrama Zoubka je neodmyslitelně spjatá s Litomyšlí, poprvé zde působil již v roce 1962, když restauroval průčelí renesančního domu U Rytířů a právě v tomto objektu by měla proběhnout výstava k jeho 90. letému jubileum.

Olbram Zoubek (1926) studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Josefa Wagnera, který své studenty zasvětil i do restaurátorské praxe. Po studiích se věnoval volné tvorbě, ale pro postoj neslučitelný s oficiální politikou komunistické strany mu bylo znemožněno svobodně prodávat a vystavovat. V roce 1974 tak znovu přišel do Litomyšle, aby zde spolu s Václavem Boštíkem, Stanislavem Podhrázským a Zdeňkem Palcrem strávil 17 sezon prací na restaurování pláště renesančního zámku, Litomyšl se tak stala jeho druhým domovem. V roce 1998 bylo v zámeckém sklepení umístěno téměř 100 jeho soch a právě na tuto expozici by měla letošní výstava pomyslně navazovat, neboť na ní budou prezentována převážně sochařská díla vzniklá po roce 1998 až do současnosti.

Tvorba sochaře Olbrama Zoubka se řadí k nejvýraznějším českým sochařským projevům 2. poloviny 20. století, hlavním tématem jeho tvorby je lidská figura. Protáhlé postavy mužů a žen se stávají obecně platné symboly o lidské existenci, vztazích, víře i svobodě. Olbram Zoubek byl členem umělecké skupiny Trasa, Nové Skupiny a Umělecké besedy, v roce 1987 stál u zrodu pravidelných výstav s názvem Výtvarná Litomyšl, které se každoročně konají v domě U Rytířů a jichž se každoročně účastní. Na přelomu let 2013 a 2014 se konala jeho velká retrospektivní výstava v Jízdárně Pražského hradu.

Video z vernisáže

Tisková zpráva k výstavě

    

Foto: František Renza

..............................................................................................................................................................................

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ NA VÝSTAVY OLBRAMA ZOUBKA

   

Navštivte dvě místa s díly Olbrama Zoubka (dům U Rytířů a Zámecké sklepení) a můžete využít speciální nabídky.

Oba výstavní prostory vycházejí návštěvníkům vstříc společným vstupným. Pokud si v jedné instituci zakoupíte plnocennou vstupenku a předložíte ji ve druhé instituci, tak zde zaplatíte jen poloviční vstupné.

Městská galerie také vydala drobnou brožurku, která Vás provede po dílech Olbrama Zoubka, nacházejících se ve veřejném prostoru města Litomyšle, a v níž se také dozvíte, co je ukryto ve třech sloupech, které podpírají dům U Rytířů.

 

Přílohy

  • zoubek
  • Zoubek1
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál