A A A

Mistři české malby

Vernisáž: 22. 6. 2012 18:00

23. 6. 2012 – 2. 9. 2012, Dům U Rytířů

Mistři české malby – obrazy z fondu České spořitelny na pobočce v Litomyšli

Česká spořitelna a.s. zahajuje 22. června 2012 v Městské galerii v Litomyšli výstavu výtvarných děl ze svého fondu. Výstava je šestou akcí v rámci souboru 11 výstav regionálních umělců, které se rozhodla ČS uspořádat v regionech Čech, Moravy a Slezska. 

Její obrazový fond se utvářel více jak sto let a zahrnuje dnes několik tisíc obrazů, kreseb, grafik a soch předních umělců, dnes velmi oceňovaných, a regionálních mistrů. Časový rozptyl této kolekce je od konce 18. století až do 90. let 20. století. Zvláště obrazům, kresbám a grafikám umělců, kteří zasvětili svoji tvorbu krajině a životu ve venkovských městech země, je dnes oprávněně věnována větší pozornost. Jejich tvorba je co do uměleckého zpracování pozoruhodná a navíc v sobě nese velmi významné společenské svědectví o vývoji konkrétní krajiny, stavu městské a venkovské architektury, zástavby měst, života obyvatel při konání městských trhů, společenských a politických setkáních atd.

Výstava v Litomyšli a v dalších 10 muzeích či galeriích ČR představuje málo známé aktivity České spořitelny a.s. Akce byla zařazena mezi řadu jiných událostí, kterými chce spořitelna připomenout své mnohaleté působení mezi bankovními institucemi, jako de facto nejstarší banka v zemi. Česká spořitelna je dědičkou menších i velkých městských či všeobecných záložen a spořitelen, kampeliček atd. a navazuje na činnost nejstarší banky Českého království založené v r. 1825 – Böhmische Sparkasse. Ta vznikla podle vzoru rakouské Erste österreichische Sparkasse, do jejíž bankovní skupiny dnes Česká spořitelna a.s. patří. Sérií 11 výstav chce potěšit především milovníky klasické malby a mladší generaci seznámit se jmény umělců, kteří kdysi patřili mezi výjimečné obyvatele města a kraje. Přála by si, aby její výstavní počin nejen představil díla, která po desítky let uchovává a pečuje o ně, ale aby hlavně potěšil návštěvníky výstav, z nichž většina bezesporu patří mezi její klienty. Ráda by těmto klientům ukázala, že nejen bankovní orientace patří k jejím činnostem.

 

                                                             

Přílohy

  • mistri
  • mistri1
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál