A A A

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 29. 4. 2017 10:00

29. 4. 2017 – 1. 10. 2017, Městská obrazárna

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla velikánů českého umění Julia Mařáka, Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala, Josefa Lady a dalších, i umělců spjatých s Litomyšlí, např. Antonína Dvořáka, Karla Šťastného či Josefa Matičky.

Litomyšlská galerie dokázala během své 90leté existence shromáždit více než 2 000 uměleckých děl, mnoho z nich můžeme zařadit mezi špičky českého výtvarného umění 19. i 20. století. Její pomyslné základy byly založeny na snaze vytvořit výstavní síň prezentující díla místních rodáků, Julia Mařáka, profesora na pražské akademii a zakladatele české moderní krajinomalby, či Antonína Dvořáka, jednoho z nejvýznamnějších představitelů žánrové malby. O rychlý rozvoj galerie se ve 30. letech zasloužil její ředitel Václav Drbohlav a purkmistr Litomyšle František Lašek, kteří se nezdráhali oslovit již tehdy uznávané malíře, do sbírek galerie se tak dostala díla Františka Tichého, Otokara Kubína, Jana Zrzavého a dalších. Do osudů galerie však posléze zasáhly nepříznivé historické události – 2. světová válka, doba budování i normalizace, které sbírky přečkaly v zuboženém stavu uložené v nevyhovujících prostorách. Zájem o výtvarné umění v Litomyšli ožil v 90. letech, kdy začal být aktivně doplňován sbírkový fond mj. o díla Václava Boštíka, Bohdana Kopeckého či Ludmily Jandové a v roce 2004 obnovena samostatnost Městské galerie Litomyšl.

....................................................................................................................................................................................................................................

MĚSTSKÁ OBRAZÁRNA ŘEČÍ ČÍSEL

Víte, za který obraz z celé expozice byste dnes dostali nejvíce peněz? Dokážete přibližně tuto částku odhadnout? To a mnohem více se dozvíte během komentované prohlídky s PhDr. Michalem Šimkem, kurátorem expozice a znalec aukčního domu Dorotheum v Praze.

Sobota 10. 6. v 13.00 (Městská obrazárna, 2. patro Státní zámek Litomyšl)

Sobota 19. 8. v 13.00 (Městská obrazárna, 2. patro Státní zámek Litomyšl)

 

Městská obrazárna  Městská obrazárna  Městská obrazárna    

Přílohy

  • obrazarna
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál