A A A

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 1. 5. 2016 10:00

1. 5. 2016 – 2. 10. 2016, Městská obrazárna

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla umělců spjatých s Litomyšlí např. Viktora Faltise, Karla Šťastného, Josefa Matičky, ale i díla velikánů českého umění Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala a dalších.

Litomyšlská galerie dokázala během své 90leté existence shromáždit více než 2 000 uměleckých děl, mnoho z nich můžeme zařadit mezi špičky českého výtvarného umění 19. i 20. století. Její pomyslné základy byly založeny na snaze vytvořit výstavní síň prezentující díla místních rodáků, Julia Mařáka, profesora na pražské akademii a zakladatele české moderní krajinomalby, či Antonína Dvořáka, jednoho z nejvýznamnějších představitelů žánrové malby. O rychlý rozvoj galerie se ve 30. letech zasloužil její ředitel Václav Drbohlav a purkmistr Litomyšle František Lašek, kteří se nezdráhali oslovit již tehdy uznávané malíře, do sbírek galerie se tak dostala díla Františka Tichého, Otokara Kubína, Jana Zrzavého a dalších. Do osudů galerie však posléze zasáhly nepříznivé historické události – 2. světová válka, doba budování i normalizace, které sbírky přečkaly v zuboženém stavu uložené v nevyhovujících prostorách. Zájem o výtvarné umění v Litomyšli ožil v 90. letech, kdy začal být aktivně doplňován sbírkový fond mj. o díla Václava Boštíka, Bohdana Kopeckého či Ludmily Jandové a v roce 2004 obnovena samostatnost Městské galerie Litomyšl.

....................................................................................................................................................................................................................................

KOMIKS V OBRAZÁRNĚ!

Navštivte novou expozici Městské obrazárny, ve které jsou vystaveny ty nejkrásnější obrazy ze sbírek litomyšlské galerie, a zapojte se do soutěže KOMIKS V OBRAZÁRNĚ! Co si postavy z obrazů povídají? Na co myslí? Ponořte se do slov a obrazů, vymyslete jednoduchý komiks a zapojte se do soutěže, která vypukne 1. května a bude probíhat po celou návštěvnickou sezonu, až do koce září. Tři autory nejoriginálnějších komiksů oceníme nejen ročním volným vstupným do galerie, ale i věcnými cenami. Nejzajímavější komiksy také zveřejníme na facebooku a webových stránkách galerie.

Pokud vystoupáte do 2. patra litomyšlského zámku, nebudete litovat, neboť se dostanete do společnosti Julia Mařáka, Antonína Dvořáka, Emila Filly, Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Josefa Lady, Otakara Kubína, Václava Boštíka, Maxe Švabinského, Ludmily Jandové a dalších slavných umělců.

OBRAZÁRNA V KUFRU!

Děti si mohou projít expozici s výtvarným kufříkem. Když ho otevřou, najdou v něm skládačky vystavených obrazů. Vedle toho ale i sešit pro zvídavé. Díky výtvarným úkolům se naučí na obrazy dívat, seznámí se také s pojmy jako portrét, žánr,... Směle do toho!

 

Přílohy

  • obrazarna
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál