A A A

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 9. 5. 2015 17:00

10. 5. 2015 – 4. 10. 2015, Městská obrazárna

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla umělců spjatých s Litomyšlí např. Viktora Faltise, Karla Šťastného, Josefa Matičky, ale i díla velikánů českého umění Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala a dalších.

Litomyšlská galerie dokázala během své 90leté existence shromáždit více než 2 000 uměleckých děl, mnoho z nich můžeme zařadit mezi špičky českého výtvarného umění 19. i 20. století. Její pomyslné základy byly založeny na snaze vytvořit výstavní síň prezentující díla místních rodáků, Julia Mařáka, profesora na pražské akademii a zakladatele české moderní krajinomalby, či Antonína Dvořáka, jednoho z nejvýznamnějších představitelů žánrové malby. O rychlý rozvoj galerie se ve 30. letech zasloužil její ředitel Václav Drbohlav a purkmistr Litomyšle František Lašek, kteří se nezdráhali oslovit již tehdy uznávané malíře, do sbírek galerie se tak dostala díla Františka Tichého, Otokara Kubína, Jana Zrzavého a dalších. Do osudů galerie však posléze zasáhly nepříznivé historické události – 2. světová válka, doba budování i normalizace, které sbírky přečkaly v zuboženém stavu uložené v nevyhovujících prostorách. Zájem o výtvarné umění v Litomyšli ožil v 90. letech, kdy začal být aktivně doplňován sbírkový fond mj. o díla Václava Boštíka, Bohdana Kopeckého či Ludmily Jandové a v roce 2004 obnovena samostatnost Městské galerie Litomyšl.

Městská obrazárna  Městská obrazárna  Městská obrazárna  Městská obrazárna

Celoroční badatelská činnost odkryla mnoho překvapivých informací, které návštěvníkovi přiblíží způsob a dobu akvizic (nákupů a darů) vystavených děl, připomene jména zapůjčovatelů, kteří galerii v jejích počátcích podporovali a mezi něž patří Jaroslav Beyr, Arnošt Egert a Josef Lásko. Výstava také vzdává dík nejvýznamnějším mecenášům, kteří galerii, respektive Litomyšli, věnovali velkorysé dary, jedná se především o sourozence Albertovy, Josefa Portmana, Arne Laurina, manžele Matičkovi a sochaře Olbrama Zoubka. Současná expozice obrazárny tak navazuje na prvorepublikové snahy galerie prezentovat díla umělců spjatých s Litomyšlí a jejím okolí (Viktor Faltis, Karel Šťastný, Josef Matička), ale i zpřístupnit díla velikánů českého umění (Max Švabinský, Josef Čapek, Emil Filla, Josef Váchal a další).

Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, že Litomyšl – „malé město východních Čech“ – dokázala získat a uchovat výtvarná díla takovéto kvality. Výstava návštěvníkovi umožní zhlédnout průřez nejen historií galerie, ale i moderních dějin českého umění.

 

Doprovodný program pro děti: Obrazárna v kufru

Děti si mohou projít expozici s výtvarným kufříkem. Když ho otevřou, najdou v něm skládačky vystavených obrazů. Vedle toho ale i sešit pro zvídavé. Díky výtvarným úkolům se naučí na obrazy dívat, seznámí se také s pojmy jako portrét, žánr,... Směle do toho!

Doprovodný program pro školy lze objednat na E: tomanova@galerie.litomysl.cz, T: 733 680 951.

Video z vernisáže

Přílohy

  • obrazarna
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál