A A A

MĚSTO-L

Vernisáž: 7. 8. 2020 17:00

8. 8. 2020 – 4. 10. 2020, Dům U Rytířů

V příběhu města Litomyšl sehrává architektura, a zvláště pak ta, která zde vyrostla po roce 1989, důležitou roli. Malé město si péčí místních starostů a městské architektky vydobylo suverénní pozici v četnosti architektonicky kvalitních staveb a na jejich počínání brzy navázali také soukromí stavebníci. Architektonického potenciálu Litomyšle se chopila rovněž Městská galerie Litomyšl, která připravila rozsáhlý populárně-naučný projekt Litomyšlský architektonický manuál (LAM) spuštěný roku 2018. Ten po vzoru brněnského či plzeňského manuálu mapuje pomocí textů, plánů a historických a současných fotografií architektonický vývoj města od roku 1900 do současnosti. Manuál zpřístupňuje informace o 146 objektech, včetně uměleckých děl a úprav veřejných prostranství. Není však pouhou encyklopedií. Slouží také jako jedinečný průvodce - objekty jsou v něm seřazeny do sedmi stezek a šestnácti výletů a nechybí ani praktické turistické nástroje jakými jsou audionahrávky, kódy, kovové značení v exteriéru, tištěný průvodce či skládací mapa.

Výstava MĚSTO-L je vyústěním projektu LAM. Pomocí časové osy vybírá z manuálu nejzajímavější projekty, informuje o stavebním vývoji města od počátku 20. století a přináší jedinečný obrazový materiál. MĚSTO-L tak lze vnímat jako počin, který tematizuje architekturu malého města v galerijním prostoru, ale také jako poděkování všem těm, kteří se na projektu LAM podíleli a podílejí.

www.lam.litomysl.cz

Výstava MĚSTO-L vznikla díky laskavé finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Nadace české architektury.

 

Koncept výstavy: Anna Waisserová, Martina Zuzaňáková

Autoři a autorky textů: Anna Waisserová, Lenka Backová

Fotografie: Nikola Tláskalová

Grafický design: Bušek&Dienstbier

Video: Tereza Jiroušková

Poděkování: Regionální muzeum v Litomyšli, Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Galerie Zdeněk Sklenář, Městské služby Litomyšl, Město Litomyšl  ̶  Odbor výstavby a územního plánování, Martin a Emma Zamazal, Lenka Backová, Milena Veselá, Milan Dvořák, Ondřej Karlík, Stanislava Hánělová, Věra Kovářová, Milan Leníček, Václav Nádvorník, Alena Fidlerová, Antonín Novák, Marek Štěpán, Jiří Mojžíš, Lenka David, Michal Šimek, a tým Městské galerie Litomyšl.

 

Doprovodný program:

Večer s galerií: Evropský architekt Bohuslav Fuchs – promítání filmu

čtvrtek 13. srpna, 20.00, dvorek domu U Rytířů

Večerní promítání dokumentu přibližující historický a současný význam díla předního tvůrce moderní české architektury Bohuslava Fuchse. Kromě ikonických Fuchsových brněnských staveb – Zemanovy kavárny či Hotelu Avion – se dokument zabývá samotným fenoménem brněnského funkcionalismu. (režisér Pavel Jirásek, 2015, 52 min)

Vstupné: zdarma k platné vstupence / rezervace není nutná

 

!!! ZRUŠENO!!! Komentovaná prohlídka výstavou MĚSTO–L

sobota 12. září, 14.00, dům U Rytířů

Komentovaná prohlídka výstavou se spoluautorkou projektu Litomyšlský architektonický manuál Annou Waisserovou.

Vstupné: zdarma k platné vstupence / rezervace není nutná

 

Workshop fotografie architektury s Nikolou Tláskalovou

sobota 26. září, 10.00–17.00, dům U Rytířů

Workshop fotografického nahlížení na město, architekturu a prostor kolem nás. Hlavním cílem nebude vytvoření technicky dokonalých snímků, ale spíše hledání pohledů, průhledů, zákoutí, světla a stínu a přemýšlení o detailu a celku, kontextu, sérii a způsobu, jak dojem z prostoru přenést na fotografii. V průběhu celodenního workshopu se účastníci seznámí se základními principy fotografie architektury, s pravidly fotografování interiéru i exteriéru vybraného objektu nebo veřejného prostranství. Pod dohledem lektorky si vyzkouší nafotit interiéry kostela Nalezení sv. Kříže, poté fotografie zkonzultují a popř. upraví. 

Kapacita workshopu: max. 10 účastníků, aby byl zajištěn individuální přístup lektora

Předpoklady: Workshop je určen pro všechny mírně pokročilé uživatele svých záznamových zařízení (fotoaparát, mobilní telefon s fotoaparátem atd.) bez ohledu na věk. 

Co s sebou: Fotoaparát (popř. mobilní telefon), stativ, notebook (popř. tablet nebo mobilní telefon)

Vstupné: 100 Kč / Rezervace nutná do 23. září na edukace@galerie.litomysl.cz nebo na tel. čísle 720 972 258.

 

Výtvarná dílna: Ornament (nejen v architektuře)

sobota 3. října, 9.30–12.00, dům U Rytířů

V průběhu výtvarné dílny zapomeneme na proslulý výrok věhlasného architekta A. Loose „Ornament je zločin“ a společně si ověříme, že ornamenty nejrůznějších podob nalezneme všude kolem nás. Můžou být natištěny v knize, vyšity do látky, vytesány do kamene, vyřezány do dřeva… Inspirujeme se jimi a vytvoříme řadu sádrových odlitků, které na jaře ozdobí nejednu zahradní skalku.

Vstup: 30 Kč / rezervace možná na edukace@galerie.litomysl.cz

 
Fotografie v přílohách:
Rodinný dům s kanceláří Karla Krixe (axonometrie interiéru). Zdroj: © Soukromý archiv potomků Karla Krixe
Koupaliště (současný stav), 2017. Foto: Nikola Tláskalová. Zdroj: © MGL
Sokolovna (současný stav), 2017. Foto: Nikola Tláskalová. Zdroj: © MGL
Obecná a měšťanská škola dívčí (současný stav), 2017. Foto: Nikola Tláskalová. Zdroj: © MGL
Rekonstrukce kostela Nalezení sv. Kříže (současný stav), 2017. Foto: Nikola Tláskalová. Zdroj: © MGL

Přílohy

  • mestol_pozvankaemail
  • 01mestoL
  • 02mestoL
  • 03mestoL
  • 04mestoL
  • 05mestoL
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál