A A A

Lubo Repaský: Malba – výběr z díla

Vernisáž: 18. 1. 2013 17:00

19. 1. 2013 – 10. 2. 2013, Dům U Rytířů

Výstava levočského výtvarníka, výstava v rámci spolupráce spřátelených měst Litomyšl a Levoča. Koncepce výstavy je tvořena ze tří tématických celků, doplněných díly z posledního období.

 

Obrazy Levoče (Levočské imprese): jsou vyjádřením autorova procítění k rodnému městu a jeho genius loci. Město, které prošlo dlouhým vývojem je pohádkově dokonalé a klidné. Jeho budovy - více podobné divadelním kulisám však naznačují jistou záhadnost a tajemnost. 

Genesis: kolekce sedmi obrazů transponuje autorův netradiční pohled na sedm dní stvoření světa. Znakem těchto děl - obsahově i formou - je zvláštní souznění protikladů.

Barvy života: žena je věčnou inspirací muže již od pravěku. Středobodem kompozice je archetyp, logo, ornament, symbol zrodu života, tak jak ho neznáme. Všechny tyto ženské "ornamenty" jsou zdravým spojením citovosti a tělesnosti, kterými autor i podporou expresivního koloritu vzdává hold Venuši. 

Dominantní je na obrazech přávě malířský rukkopis, známý vztah návaznosti rozumu, oka a ruky, s důrazem na linii, barvu a materiálové zpracování. Nejedná  se však o klasický návrat k tradičnímu malířství, jako spíše o nové zkoumání jeho hranic. Dualita racionálních myšlenkových a smyslových expresivních tendencí je však v pozadí stále přítomna. Jazyk malby je poznamenán symboly a archetypy. Většina scén se odehrává v ploše, prostor jakoby byl jen nezbytný pro intimitu zoobrazované scény, vytvářen plošnými plátny a samostatnou figurací postav. Symbolika je podbarvená lehkou ironií. Autor nepostupuje od kopírování reálného světa k vyabstrahování k symbolu, ale opačně. Myšlenkové pozadí, slévajících se kulturních světů, intimní svět muže a ženy, symbolika ikony pop kultury, se přeměňuje do plošném, sgrafizující expresivní malby.

V autorově tvorbě můžeme najít různé vývojové tendence, které však nemají charakter radikálních změn i kdyby se tak mohlo zdát na první pohled, pokud bychom následovali jen jejich stylovou různorodost. Ta je spíše způsobena nadřazeností obsahové stránky nad způsobem zobrazení. Autor rozehrává jednotlivé naznačené tendence, po jejich rozvinutí je zase opouští a zkoumá prostor pro další vývoj.

Přílohy

  • repasky
  • repasky1
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál