A A A

Josef Matička – Dar Litomyšli

Vernisáž: 14. 6. 2014 18:00

15. 6. 2014 – 28. 9. 2014, Městská obrazárna

Reprezentativní výstava Josefa Matičky – Dar Litomyšli představuje dosud největší projekt Městské galerie Litomyšl v její výstavní činnosti, na výstavě je možné zhlédnout na 150 obrazů od 30 institucí a soukromníků z celé republiky, výstava prezentuje nejen nové objevy týkající se tvorby a života Josefa Matičky, ale i unikátní sbírku obrazů, které věnovala Anna Matičková na přání svého manžela městu Litomyšli a ve které se nacházejí špičková díla Emila Filly, Josefa Čapka, Josefa  Lady či Jana Zrzavého. Výstava je doplněna o podrobné popisky, kde si každý, kdo má zájem, může přečíst nejen o výtvarných dílech Josefa Matičky a jeho názorech na umění, ale i o vztahu Matičkovy tvorby k jeho životu a historickým událostem.

Výstava, která spojila více než 20 odborných institucí v celé České republice. Mimo jiné Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Národní galerii v Praze, Památník národního písemnictví, Židovské muzeum v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Muzeum i Galerii hlavního města Prahy, Oblastní galerii v Liberci, Archiv ČVUT, Akademie výtvarných umění v Praze a mnoho dalších odborníků. Městská galerie Litomyšl při svém bádání a přípravě katalogu velmi úzce spolupracovala se všemi odbornými institucemi města a za jejich nasazení a podporu jim patří obrovský dík – jednalo se hlavně o Státní oblastní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Regionální muzeum v Litomyšli, ale i Fakulta restaurování UPCE či Střední zahradnickou a technickou školu. Zasvětili jsme rok osobnosti Josefa Matičky s jediným cílem - připravit výstavu a její katalog odkrývající naprosto nově – objektivní zhodnocení tvorby umělce Josefa Matičky (1893–1976). A naše úvahy se potvrdily, díky archivnímu bádání dojde k naprostému přehodnocení jeho tvorby.

Díky zápůjčkám od více než 30 zapůjčovatelů z celé republiky uvidíme retrospektivu umělce, jehož značná, avšak nikoli jediná, část jeho tvorby, je zasazena do prostředí Litomyšle. To nejpodstatnější penzum obrazů bude ze zápůjček od soukromých sběratelů, kteří ochotně přispěli k výstavě. S upřímnými díky děkujeme těm všem, kteří s galerií poslední rok spolupracovali a napomáhali i třeba osobní vzpomínkou k poskládání střípků minulosti a tím k poznání osobnosti a života Josefa Matičky a jeho ženy Anny. Díky i těmto informacím bylo možné kurátorem výstavy připravit detailní komentáře o autorovi a jeho obrazech (a to jak v kontextu historických, tak v uměnovědných reálií), které umožní i nezasvěcenému návštěvníkovi odcházet z výstavy realizované v nádherných prostorách litomyšlského zámku s pocitem krásně stráveného času, s poznáním a nezapomenutelným vizuálním zážitkem. Mimo jiné ….Vždyť!! Věděli jste, že Josef Matička stejně jako Litomyšl maloval i Prahu? Že jeho obrazy mají často naprosto reálný základ v historických událostech, příbězích, že často maloval portréty dle fotek? Že se ženil se svou ženou 2x a víte proč? Že se jako malý chlapec potkal s Mikolášem Alšem a ten se mu stal velkým vzorem? To a mnoho dalšího se dozvíte na připravované výstavě.

Video CMS TV: https://www.youtube.com/watch?v=WlLvqk9pIXQ

Přílohy

  • darr1
  • darr2
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál