A A A

Jeden ze čtyř

Vernisáž: 2. 6. 2011 17:00

3. 6. 2011 – 25. 6. 2011, Dům U Rytířů

Práce studentů oboru Restaurování uměleckých děl na papíru FR UPa

Výroční výstava studentských prací zaměřena převážně na prezentaci výtvarné a odborné restaurátorské práce studentů v akreditovaném bakalářském studijním programu: Restaurování uměleckých děl na papíře. Studenti Fakulty restaurování představili svou výtvarnou a specializovanou restaurátorskou činnost širší odborné i laické veřejnosti.

Přílohy

  • jeden ze 4
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál