A A A

Jaroslav J. Alt OBRAZY

Vernisáž: 27. 3. 2015 17:00

28. 3. 2015 – 24. 5. 2015, Dům U Rytířů

Další výstavní projekt připravený Městskou galerií Litomyšl, který v tomto roce připomínající významné životní jubileum umělce v Litomyšli nenarozeného, avšak zásadním způsobem s Litomyšlí provázaného. Jaroslav J. Alt našel svůj „druhý domov“ v Trstěnici u Litomyšle, kam se přestěhoval z Kutné Hory v době, kdy přijal nabídku vést Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita na Fakultě restaurování UPa v Litomyšli. A právě stěhování se do Litomyšle – Trstěnice se ukázalo jako silný a inspirující motiv pro jeho tvorbu prezentovanou na připravované výstavě v domě U Rytířů.

Jsou to jeho opakované cesty a návraty do místa, které mu umožňují niterné a stále nové – hlubší – seznamování se s ním – krajinou v blízkosti jeho trstěnického domu. Soustředěně, pomocí geometricky členěné kompozice a jednoduché znakovosti zachycuje nekonečné proměny krajinného rázu. Jeho dílo působí neokázale a skromně, vyjadřuje však základní hodnoty a logická pravidla světa kolem nás.

Snídaně s umělcem  Grafická dílna s J. J. Altem

Tisková zpráva

Přílohy

  • alt11
  • alt12
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál