A A A

Jaromíra Němcová – Vrstvami

Vernisáž: 10. 2. 2017 17:00

11. 2. 2017 – 2. 4. 2017, Dům U Rytířů

S mnohovrstevnatou tvorbou Jaromíry Němcové se můžete seznámit na výstavě, která představí její sochařská díla, grafiky i malby. Vernisáž výstavy s názvem Vrstvami se uskuteční v pátek 10. 2. v 17.00 v domě U Rytířů.

Jaromíra Němcová (1959) vystudovala sochařský ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze, její monumentální díla v současné době vznikají zejména na sochařských sympoziích. Od 90. let se však intenzivně věnuje grafice, k níž přistupuje vlastním, originálním způsobem. Klasické techniky (linoryt, suchá jehla) kombinuje s netradičními postupy, otisky kovových šablon i dalších materiálů. Jednotlivé matrice upravuje, skládá, vrství přes sebe a otiskuje je v několika tvarových a barevných variací, díky tomu je téměř každý její grafický list jedinečný. V posledních letech se stále více obrací k malířskému plátnu i jeho povrch obvykle zpracovává sochařským způsobem. Do silné vrstvy barvy ryje či vtiskuje obrysy svým tvarem jednoduchých, ale významem symbolických předmětů.

Inspiraci pro svoji tvorbu hledá v okolním světě, pozorně se dívá kolem sebe, snímá vrstvy prachu a zapomnění z věcí opotřebovaných a rozbitých. S velkou dávkou lidskosti přistupuje i k člověku, předlohou pro jí tvorbu se stávají i tzv. společenští outsideři, vždyť už během studií staví na sochařský podstavec tlusté modelky. V těchto na první pohled nezajímavých bytostech i zcela obyčejných předmětech nachází krásu a s hravostí sobě vlastní ji klade do centra své i divákovi pozornosti. Skrze všední věci se s lehkostí, jakoby mimochodem dostává až k základním otázkám o lidské existenci. Otevírá hluboké úvahy o smyslu bytí, plynutí času i pomíjivosti, dotýká se obecně lidské potřeby víry i vztahu člověka k přírodě.

S Litomyšlí ji pojí dlouholeté působení na dnešní Fakultě restaurování UPa, kde mezi lety 2002 až 2015 pracovala jako asistentka v ateliéru výtvarné přípravy. V současné době se věnuje vlastní tvorbě a restaurování. Tvorba Jaromíry Němcové byla zastoupena na mnoha samostatných i kolektivních výstavách, pravidelně se s ní můžete setkat na výstavách Výtvarná Litomyšl konaných v domě U Rytířů.

K aktuální výstavě, která potrvá do 2. dubna, je připraven doprovodný program.

V rámci tzv. Večerů v galerii si budete moci ve čtvrtek 23. února od 17.30 přímo ve výstavních prostorách poslechnout komorní koncert klasické hudby v podání pedagožky ZUŠ Bedřicha Smetany Elišky Slavíkové (hoboj) a studentky pardubické konzervatoře Diany Bartákové (violoncello). Ve čtvrtek 30. března od 17.30 Vás výstavou provede Jaromíra Němcová, které bude vyprávět nejenom o své tvorbě. Načerpanou inspiraci můžete vzápětí využít a pod jejím vedením si vytvořit vlastní grafický list. Výstavu doplní také doprovodný program pro školy a skupiny s dětmi, díky němuž se účastníci seznámí s vystavenými díly, ale také si zkusí jednoduchou grafickou techniku.

 

Přílohy

  • nemcova
  • nemcova1
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál