A A A

Bedřiška Uždilová – Obrazy

Vernisáž: 13. 4. 2018 17:00

14. 4. 2018 – 3. 6. 2018, Dům U Rytířů

Výstava představí malířskou tvorbu Bedřišky Uždilové (1954), autorky, která se ve své tvorbě obrací k tradičním výtvarným tématům, krajinám se starými sady i se štíty stavení ukrytých v zahradách, k figurálním námětům zachycující postavy ve zdánlivě běžných, civilních situacích, které však v podtextu otvírají existenciální otázky o smyslu individuálního života i světa jako celku. Svým výtvarným přístupem navazuje na tradici moderního umění – favismu, kubismu i abstraktního umění. Obrací se k výrazné barevnosti, do plochy obrazu vlepuje ústřižky ze svých starých, nedokončených obrazů, tím na sebe klade nejen barevné vrstvy, ale i významy a myšlenky. 

Bedřiška Uždilová studovala na UMPRUM a AVU v Praze a absolvovala stipendijní pobyt ve Francii. Přestože trvale žije v Praze, část roku tráví na Budislavi, kde v roce 1988 zakoupila starou selskou usedlost. Pravidelně se účastní výstav Výtvarná Litomyšl, konaných v domě U Rytířů.

https://www.youtube.com/watch?v=TXVDbDzJM_E&list=PLB3lpDOfgkkTA4ENREQfLWZQhldVtDMpE&index=4

Přílohy

  • uzdilova_pozvanka
  • uzdilova_plakat
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál