A A A

Arnold Bartůněk – Komorní sochy a kresby

Vernisáž: 7. 11. 2015 17:00

8. 11. 2015 – 31. 1. 2016, Dům U Rytířů

Výstava, konaná u příležitosti životního jubilea sochaře Arnolda Bartůňka, představuje umělcovu tvorbu od 80. let 20. století až po současnost. Sochařská díla jsou doplněna o kresby z let 2011–2012 a velkoformátové fotografie, které návštěvníka symbolicky provázejí nejvýraznějšími instalacemi jeho prací přímo v prostoru.

Hlavní téma Bartůňkovy tvorby je konstantní, je jím figura, převážné ženské tělo. Venuše, procházející dějinami umění v nesčetných variantách zpodobnění, pro něho nikdy nepřestala být výzvou pro naplnění toho nejvyššího ideálu – ideálu krásy. Tvary těla dnes již redukuje až na základní, téměř abstraktní linie. Sochy vytváří z opuky, bronzu a mramoru, v současné době pracuje především s kvalitním italským carrarským mramorem. A právě materiál, ze kterého své sochy tvoří, výrazně ovlivňuje výslednou podobu děl. Jak sám říká: „Každý odlišný druh kamene si říká o jiný specifický postup při svém opracování a o finální prezentaci povrchu. Je potřeba jen naslouchat a s láskou a entuziasmem vedenými dotyky přetvářet jeho hmotu do duchovní formy. Mým cílem a ideálem zůstává taková podoba kompozice a plasticity, kdy se socha ve svém světelně optickém působení jeví jakoby odhmotněle, jako bychom ani nepociťovali její pozemskou tíži.

Arnold Bartůněk  Arnold Bartůněk  Arnold Bartůněk   

Přestože se Arnold Bartůněk (1955) narodil v Praze, od roku 1983 žije a tvoří v Litomyšli, kam ho přivedla spolupráce se skupinou vedenou Olbramem Zoubkem, s níž se ještě jako student pražské akademie výtvarných umění podílel na obnově sgrafitového pláště litomyšlského zámku. Restaurování se vedle sochařské tvorby věnuje dosud. V roce 1993 stál i u zrodu Školy restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (dnešní Fakulta restaurování UPa), kde i následující dva roky pedagogicky působil.

Dlouhodobě spolupracuje s předními českými architekty, mimo jiné Alešem Burianem, Gustavem Křivinkou či Zdeňkou Vydrovou, architekty, kteří výrazně ovlivnili současnou tvář města Litomyšl. S jeho tvorbou se můžeme setkat v Litomyšli - v zahradě hotelu Sofia, v atriu internátu střední pedagogické školy, před restaurací U Kolji, ale také například v areálu Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

    foto: František Renza

Tisková zpráva

www.arnoldbartunek.com

video z expozice

Přílohy

  • bartu
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál