A A A

Ze života galerie

Archiv výstav v Městské galerie Litomyšl.

v2021

Výtvarná Litomyšl ´21

Vernisáž: 3. 12. 2021 17:00

4. 12. 2021 - 13. 2. 2022

Výtvarná Litomyšl ´21, někdy též nazývaná „salón“, je místem setkání, inspirace i umělecké konfrontace. Výstavy se účastní téměř 60 profesionálních i amatérských výtvarníků různých generací s vazbou na město Litomyšl.

Více...

STÁLE SA TO ***** DEJE

Vernisáž: 15. 10. 2021 17:00

16. 10. 2021 - 26. 11. 2021

Výstava představí tvorbu 12 slovenský umělců, které spojuje studium na základní umělecké škole v Levoči a následné profesionální vzdělání na vyšších stupních uměleckých škol. Projekt vznikl za podpory města Levoča – partnerského města Litomyšle.

Na výstavě bude prezentovaná díla autorů věnujících se malbě (Ľubomír Repaský, Adam Macko), volné a ilustrační grafice (Emília Blašková, Marek Mertinko, Alexander Gerbery, Kristína Lapšanská), volnému a užitkovému designu (Marek Gaj, Matúš Vacula, Ján Salanci), tvorbě objektů (Jaroslav Švestka) a fotografii (Stanislava Hollóvá, Peter Župník).

Více...

Veronika Šrek Bromová / Časy mezi Časy

Vernisáž: 31. 7. 2021 17:00

1. 8. 2021 - 10. 10. 2021

Nová výstava městské galerie nazvaná Časy mezi Časy představí tvorbu uznávané české umělkyně Veroniky Šrek Bromové. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 31. července v 17.00 hodin před domem U Rytířů, jako hudební doprovod vystoupí skupina La Mimoza.

Více...

PLÁN B / Smetanova výtvarná Litomyšl 2021

Vernisáž: 3. 7. 2021 14:00

3. 7. 2021 - 30. 8. 2021

Sedmnáctý ročník festivalu věnovaného výtvarnému umění zahrne celkem 16 výstavních projektů, které budou k vidění od června do září. Kromě výstav, které proběhnou ve výstavních prostorách místních galerií, se návštěvníci letní Litomyšle mohou těšit na druhý ročník open-air výstavy soch v exteriéru města Plán B, která nabídne především nová site-specific díla předních českých umělců a umělkyň.

Více...

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 1. 6. 2021 00:00

1. 6. 2021 - 3. 10. 2021

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla umělců spjatých s Litomyšlí např. Viktora Faltise, Karla Šťastného, Josefa Matičky, ale i díla velikánů českého umění Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala a dalších.

Více...

Příběhy z obrazů Josefa Voleského

Vernisáž: 4. 5. 2021 00:00

4. 5. 2021 - 25. 7. 2021

Do doby první republiky v Litomyšli Vás zavede připravovaná výstava městské galerie s názvem „Příběhy z obrazů Josefa Voleského“.

Pořídit si portrétovat od akademického malíře Josefa Voleského (1895–1932) patřilo k výsadám majetnějších obyvatel Litomyšle a jejího okolí. Díky jeho obrazům můžeme nahlédnout do tváří místních měšťanů či továrníků, seznámit se s osudy litomyšlského purkmistra a primáře nemocnice Františka Laška, majitele první litomyšlské vodní elektrárny Františka Háši či představitele protinacistického odboje Eduarda Krále. Nelehké osudy židovských rodin přiblíží portrét Jiřího Sladkuse, syna majitele na jemné pánské prádlo a pyžama, či podobizna Petra a Ireny Sgallových, vnoučat litomyšlského obchodníka s textilem

Více...

Přírodopisný atlas Vincence Bittnera

Vernisáž: 24. 3. 2021 00:00

24. 3. 2021 - 7. 4. 2021

Od 24. března do 7. dubna jsou ve výkladech obchodů na Smetanově náměstí a také na vybraných plakátovacích plochách k vidění reprodukce tří desítek akvarelových studií zobrazujících cizokrajnou faunu a flóru od litomyšlského rodáka Vincence Bittnera. Akci nazvanou „Přírodopisný atlas Vincence Bittnera“ připravila Městská galerie Litomyšl k povzbuzení veřejnosti v současné neblahé době přeplněných nemocnic, respirátorů, zavřených hranic a distanční výuky.

Více...

>2020

>2019

>2018

>2017

>2016

>2015

>2014

>2013

>2012

>2011

>2010

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál