A A A

Výstavy

Městská galerie připravuje výstavy ve dvou výstavních prostorách: v domě U Rytířů a od května do září i v Městské obrazárně umístěné na druhých arkádách litomyšlského zámku.

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 29. 4. 2017 10:00

29. 4. 2017 – 1. 10. 2017, Městská obrazárna

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla velikánů českého umění Julia Mařáka, Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala, Josefa Lady a dalších, i umělců spjatých s Litomyšlí, např. Antonína Dvořáka, Karla Šťastného či Josefa Matičky.

Více

Malířka Lííída Jandová

Vernisáž: 17. 6. 2017 17:00

18. 6. 2017 – 10. 9. 2017, Dům U Rytířů

Městská galerie již tradičně představuje svou velkou, letní výstavou osobnost neodmyslitelně spjatou s Litomyšlí a jejím okolí. V letošním roce se ve spolupráci s White Gallery zaměří na tvorbu malířky a grafičky Ludmily Jandové, prezentována bude kolekce veřejnosti téměř neznámých děl – olejomaleb, ale i sochařských prací. Vernisáž výstavy Malířka Lííída Jandová, jejíž kurátoři jsou Jiřina Dejmková a Martin Janda, se uskuteční v sobotu 17. června v 17 hodin před domem U Rytířů. Výstava probíhá v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl a potrvá až do 10. září.

Více

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury