A A A

Připravujeme

 

7. 8. – 4. 10. 2020

MĚSTO–L

Nová výstava Městské galerie Litomyšl se vrátí o dva roky zpět, kdy galerie spustila jeden ze svých nejrozsáhlejších projektů Litomyšlský architektonický manuál (LAM), který mapuje architekturu města a jeho okolí od roku 1900 dodnes. Česko-anglická webová databáze pokrývá bezmála 146 projektů pomocí textů, historických i současných fotografií, plánů, skic či nahrávek. Výstava MĚSTO–L je pokračováním projektu LAM, vybírá nejzajímavější architektonické projekty a tematizuje architektonický prostor města v galerijním prostoru.

 

16. 10. – 22. 11. 2020

Výtvarná Litomyšl ˈ20

Tradiční výstava, nazývaná též Salon, umožňuje setkání a konfrontaci profesionálů i amatérských výtvarníků s vazbou k městu Litomyšl.

 

27. 11. 2020 – 31. 1. 2021

Příběhy z obrazů Josefa Voleského

Výstava představí nejenom významnou osobnost meziválečné Litomyšle – akademického malíře Josefa Voleského (1895–1932), ale také osudy portrétovaných, které Voleský zachytil na svých obrazch.

 

 
 

 

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál