A A A

Připravujeme

Výstavy, které pro Vás připravujeme v roce 2019. 

MÁNIE JOSEFA PORTMANA – Vy jste unikum milý Portmane

15. 6. vernisáž sobota (Smetanova Litomyšl)

16. 6. – 8. 9.

Velkoryse koncipovaná výstava se zaměřuje na životní i profesní osudy litomyšlského rodáka, učitele, knihovníka, tiskaře, bibliofila a sběratele Josefa Portmana, který celý svůj život zasvětil krásným knihám. Nejenom jako jejich sběratel, ale také jako tvůrce a tiskař. Na výtvarné výzdobě knih svých oblíbených autorů – Otokara Březiny, Miloše Martena, Charlese Baudelaira či  Pierra Louÿse  spolupracoval s předními českými, ale i zahraničními výtvarníky, např. Janem Konůpkem, Josefem Váchalem, Janem Zrzavým, Josefem Čapkem či Georgem Groszem, Albertem Schamonim, Georgem Rouaultem aj. Rozsáhlá byla také jeho sběratelská činnost, orientovaná zejména na symbolistické a dekadentní umělce. Svými dary významně obohatil sbírky litomyšlské galerie i Památníku národního písemnictví v Praze, kterému věnoval podstatnou část svého celoživotního díla, a právě ve spolupráci s touto institucí vzniká rozsáhlá výstava, která vůbec poprvé komplexně představí osobnost Josefa Portmana.

 Josef Váchal a Josef Portman na arkádách litomyšlského zámku, kolem 1920, ozdobný rámeček maloval Josef Váchal © Památník národního písemnictví

 

Výtvarná Litomyšl ´19

13. 9. vernisáž

14. 9. – 17. 11.

Tradiční výstava, nazývaná též salon, umožňuje setkání a konfrontaci profesionálů i amatérských výtvarníků všech věkových skupin a výtvarných stylů, které spojuje pouze jediné – jejich vazba k Litomyšli. Výstavy, u jejíhož založení stál v roce 1987 také sochař Olbram Zoubek, se každoročně účastní více než 50 autorů, jejichž doménou je malba, kresba, socha, fotografie či videoprojekce. Výstava je také obohacena o videomedailony všech vystavujících. Návštěvník výstavy se tak seznámí s opravdovou současnou výtvarnou tváří Litomyšle.

 Výtvarná Litomyšl © Václav Mach

 

Zdenka Olivová - Ohlédnutí

22. 11. vernisáž

23. 11. – leden/únor 2020

Výstava představí tvorbu v Litomyšli žijící výtvarnice Zdenky Olivové, která se celý svůj život věnuje výtvarnému umění v teoretické i praktické rovině. Doktorskou prací o malíři Antonínu Dvořákovi absolvovala studium dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svůj profesní život spojila s pedagogickou školou v Litomyšli, kde jako pedagožka působila téměř čtyřicet let a vychovala celou řadu studentů a studentek. Ve své volné tvorbě se věnuje řadě technikám – malbě, kresbě i grafice. V posledních letech se její zájem obrací k práci na autorských loutkách. S díly Zdenky Olivová se můžete každoročně setkat na výstavě Výtvarná Litomyšl, konané v domě U Rytířů.

 Zdenka Olivová: Krajina s vlající věží, kombinovaná technika na plátně, 2011© Soukromá sbírka

 

Vánoční výzdoba – domu U Rytířů + PF galerie na rok 2019

28. 11. (čtvrtek před 1. adventní nedělí) vernisáž

29. 11. – leden/únor 2019

Již tradičně galerie svěřuje svou vánoční výzdobu prostor domu U Rytířů a své PF mladému výtvarníkovi.

 Vánoční instalace © Městská galerie Litomyšl

 

 

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury