A A A

Městská obrazárna

Městská obrazárna je z důvodu rekonstrukce v roce 2022 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Městská galerie využívá prostory litomyšlského zámku, nazývané Městská obrazárna, od svého otevření 28. 9. 1926. Výstavní prostory v 1. patře poskytl galerii zdarma majitel zámku – Albert, kníže Thurn-Taxis. První instalace byla ve 3 místnostech rozdělena na síň Julia Mařáka, Antonína Dvořáka a síň Viktora Faltise.

     

Rychlému rozvoji galerie ve 30. letech odpovídal i vzrůstající počet výstavních prostor, v roce 1939 se tak Městská obrazárna nacházela již v 10 zámeckých místnostech a byla obohacena mj. o síň Maxe Švabinského, Josefa Voleského a síň současného českého umění.

Do života obrazárny však nepříznivě zasáhla 2. světová válka,v roce 1944 byla expozice ze zámeckých prostor deinstalována a uskladněna v muzeu a v oratoři piaristické koleje, kde prý nehrozilo poškození děl případnými leteckými útoky.

Městská obrazárna se do zkonfiskovaného zámku – tentokrát do 2. patra severního a východního křídla – vrátila v červnu roku 1947. Městské obrazárně zde patřilo 16 místností. Během 60. a 70. let však musela neustále ustupovat nové ideologické koncepci litomyšlského zámku, nejprve expozici o životě a díle Zdeňka Nejedlého, posléze Muzeu české hudby, až byly sbírky výtvarného umění z litomyšlského zámku odstraněny úplně, v roce 1976 přešly pod Městské muzeum v Litomyšli a byly spojeny s jeho sbírkovými fondy.

Po revoluci v roce 1989 byly oživeny snahy o obnovení Městské obrazárny, v roce 1994 byly ve 2. poschodí litomyšlského zámku – tentokrát v západním křídle – otevřeny výstavní prostory, kde se pořádaly krátkodobé výstavy výtvarného umění. V červnu roku 2000 byla znovuotevřená nová expozice Městské obrazárny.

Ta byla přístupná do roku 2011, kdy byla z důvodů nevyhovujících bezpečnostních podmínek a špatného stavu některých vystavených děl uzavřena. V zámeckých prostorách se pořádaly krátkodobé výstavy, probíhaly přípravy na znovuotevření Městské obrazárny. Její slavnostní otevření se uskutečnilo 9. 5. 2015, v současné expozici jsou představena nejkvalitnější a nejzajímavější díla ze sbírek galerie a jsou připomenuti nejvýznamnější mecenáši a historické události týkající se litomyšlské galerie.

   

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál