A A A

Josef VÁCHAL

* 1884 - † 1969

byl všestranný umělec, experimentátor, solitér, mystik, malíř, dřevorytec, řezbář, typograf, kreslíř, tvůrce autorských knih, fotograf, spisovatel, originální autor se svéráznou osobní filozofií. V jeho díle se projevují vlivy symbolismu, secese, expresionismu a kubismu. Jako průkopník zasáhl do různých oblastí, k nimž patří např. autorská kniha, komiks, lettrismus.

V raném období byl Váchal výrazně ovlivněn okultismem a magií, a právě tato složka jeho díla silně přitahovala Josefa Portmana, pro kterého se stal osudovým autorem. Váchalovy autorské knihy inspirovaly Portmana k zahájení vlastní tiskařské činnosti. Portman naopak inicioval vznik mnoha prací významných uměleckých děl Josefa Váchala. K nejvýznamnějším patří unikátní výzdoba stěn a nábytku v Portmanově domě (dnešní Portmoneum). Josef Váchal se stal nejzastoupenějším autorem v Portmanově sbírce umění, která obsahuje více než 1 500 umělcových děl mnoha typů a žánrů. Pozoruhodná je také jejich vzájemná korespondence.

Salóny

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj