A A A

Félicien ROPS

* 1883 - † 1950

byl belgický ilustrátor, grafik a malíř. Pro časté skandály nikdy nedokončil žádné studium. Svým dílem útočil na měšťáctví a falešnou náboženskou morálku, provokoval otevřeností erotických námětů. Byl přítelem Charlese Baudelaira.

Ropsovy ilustrace Portman ve svých unikátních tiscích nikdy nepoužil. Když v říjnu 1928 obdržel poštou z Paříže publikaci s Ropsovými lepty a litografiemi, bylo za ni nařízeno uhradit celní poplatek. Proti tomu se Portman odvolal, protože umělecké monografie byly od placení cla osvobozeny. Dočkal se překvapivé a zamítavé odpovědi: „[...] tiskoviny Vám vyclené nelze pokládati za umělecké nebo tiskoviny rázu vědeckého, ježto svým rázem sahají do nejnižší úrovně lidské mravnosti.“ Ve válečných letech poslal Portman Miladě Marešové, namísto honoráře za ilustrace, dvě obsáhlé monografie o Ropsovi. Snad proto, aby mu v knihovně nepřipomínaly neúspěch a nepochopení jeho činnosti. V Portmanově sbírce se přesto dodnes nachází český překlad knihy À rebours francouzského spisovatele Jorise Karla Huysmanse s Ropsovou ilustrací na obálce.

Salóny

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj