A A A

Josef LIESLER

* 1912 - † 2005

byl český malíř, grafik a ilustrátor. Člen výtvarné skupiny Sedm v říjnu a spoluzakladatel Skupiny 58. Celé dílo je výrazně ovlivněno surrealismem. Lieslerovy ilustrace jsou historickou pamětí s apokalyptickými vizemi o budoucnosti. Nezapřou vlivy Francisca Goyi, Eugèna Delacroixe nebo Pabla Picassa.

K navrhované spolupráci na Portmanových tiscích nedošlo ani po sedmi letech poměrně intenzivních diskusí nad potenciálními tituly. Umělec byl velmi zaneprázdněný, narodil se mu syn, Portman se snažil „platit“ publikacemi ze své knihovny a tituly, které vybírali, byly příliš obsáhlé. Portman posílal Lieslerovi podněty, ten knihy pročítal a posílal zpět s tím, že potřebuje „přežvýkací dobu“, aby se správně rozhodl. Nejblíže realizaci bylo téma následků synovské lásky v Hamletovi od Julese Laforguea. K osobnímu setkání Lieslerových s Portmanovými došlo jen jednou, v dubnu 1943 v Litomyšli. Pro tuto příležitost Portman zarámoval Lieslerovu podobiznu Ludwiga van Beethovena a kresbu Zdechlina a vystavil je na zdi přijímací místnosti dnešního Portmonea. Vybraným dílům přikládal zjevně na důležitosti. Dnes jsou obě součástí sbírky Městské galerie Litomyšl.

Salóny

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj