A A A

Jan KONŮPEK

* 1883 - † 1950

byl český grafik, malíř, ilustrátor a rytec, příležitostný výtvarný kritik. Stěžejní výtvarník Josefa Portmana, který ilustroval největší počet jeho tisků. Dochována je jejich rozsáhlá korespondence z let 1918 až 1949.

Studoval architekturu na ČVUT a absolvoval AVU v Praze. Studoval v ateliéru Maxmiliána Pirnera. S Emilem Pacovským založil grafickou revui Veraikon. Stal se členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Spolku výtvarných umělců Mánes. Spoluzaložil skupinu symbolistních grafiků Sursum a uměleckého sdružení Artěl. Spolupracoval s katolickou revue Meditace. Působil jako profesor kreslení na střední průmyslové škole v Plzni a na Státní grafické škole v Praze. Byl řádným členem České akademie věd a umění.

Jeho grafiky jsou inspirované mystikou a vizionářstvím, poznamenané symbolismem a secesní ornamentikou. Stal se nenásilným iniciátorem moderních výtvarných tendencí Portmanových tisků, byť jen v drobných detailech, v duchu kubismu, orfismu, organické abstrakce nebo surreálných vizí.

Salóny

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj