A A A

George GROSZ

* 1893 - † 1959

byl německý malíř, grafik a karikaturista spojovaný nejvíce s expresionismem, futurismem a berlínským hnutím Dada, z jejichž přetrvávajících tendencí šokovat publikum vykrystalizoval politicky angažovaný verismus. V době, kdy si Grosz dopisoval s Portmanem, odjel na několik měsíců do New Yorku, aby zde vyučoval kresbu. Během jeho nepřítomnosti mu byl gestapem prohledán ateliér a byt. Po svém návratu se rozhodl před dramatizující se německou politickou situací emigrovat do USA.

Josefa Portmana zjevně oslovil Groszův ostrý sarkasmus sociálně kritických kreseb a karikatur, jeho radikalita v chápání souvislostí mezi uměním a povahou společnosti. V dvojčísle měsíčníku Neue Jugend se Portman nadchl pro Groszovy básně a odhodlal se je vydat. Oslovil ho podle svých slov „obšírným“ dopisem, kde mimo jiné vyjádřil svůj obdiv k jeho dílu. Grosz s uveřejněním souhlasil, ale než se Portmanovi podařilo vydat Gedichte und Gesänge (1916–1917),musel diplomaticky pro své urgence vytisknout ještě další tři tisky Groszových básní, ve dvou případech s výzdobou Jana Konůpka. Pro reprodukce pak ale mohl vybírat z 53 originálních kreseb, které mu Grosz pro tyto účely poslal. Jeden z originálů, který si mohl ponechat, se stal součástí Portmanova unikátního tisku z roku 1944.

Salóny

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj