A A A

Sbírky

Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie Litomyšl, se skládá z několika fondů, které mají odlišný způsob vzniku a tedy i odlišnou skladbu. Zaměřuje se především na práce umělců litomyšlského regionu, ale i na sbírkové předměty, které mají nadregionální charakter. Věnuje se dílům z časového období 19. století až do současnosti.

Základ sbírky tvoří díla litomyšlských rodáků a umělců žijící určitou dobu v Litomyšli či jejím okolí. Příkladem můžou být obrazy Julia Mařáka a jeho žáků, dále pak díla Antonína Dvořáka, Maxe Švabinského, Josefa Voleského, Josefa Matičky, Olbram Zoubek apod. Sbírka obsahuje i díla výrazných osobností českého výtvarného světa – Josefa Čapka, Emila Filly, Otakara Kubína, Františka Tichého a dalších.

Historie sbírky

Historicky se sbírka skládá z fondu předválečné Městské obrazárny založené v roce 1925. Její vývoj se prakticky uzavřel na počátku 60. let minulého století.

V letech 1977 a 1986 přibyla skupina obrazů z odkazu malíře Josefa Matičky a jeho ženy Anny, která obsahuje jednak soubor prací tohoto umělce, jednak obrazy malířů 1. poloviny 20. století. Mezi nimi vynikají díla významných českých kubistických malířů.

K těmto dvěma fondům, které vznikaly zcela odděleně, patří skupina obrazů i dalších artefaktů, které do svých sbírek postupně od roku 1960 do roku 2004 získávalo litomyšlské muzeum. Po roce 2004 tento fond výtvarného umění rozšiřuje následně vzniklá Městská galerie Litomyšl.

Všechny tyto výše zmiňované fondy jsou zařazeny dle zákona do CES MKČR. Pouze poslední „fond“, který Městská galerie Litomyšl spravuje, je Fond města / sbírka města, kterou si město nepřeje zařadit do CES MKČR.

Digitalizace

V současné době probíhá digitalizace sbírkového fondu, zpracovaný je původní fond Josefa Matičky, postupně dochází k digitálnímu zpřístupnění fondu bývalé Městské obrazárny a fondu výtvarného umění. Zároveň dochází k rozčlenění fondu podle technik na: A – Malba, B – Kresba, C – Grafika, D – Sochy a plastiky, E – Publikace, F – Fotografie.

Pro badatele

Sbírky on-line

 

 

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál