A A A

Školy

Děti a studenti do 18 let mají do Městské galerie Litomyšl vstup zdarma, pokud navštíví výstavu samostatně, nebudou platit žádné vstupné. Galerie však nabízí speciální animační programy a výtvarné dílny s naší lektorkou, ke každé výstavě je připraven nový program, který obvykle obsahuje i výtvarnou dílnu. Cena těchto programů je 20 Kč / žák, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

     

 ..............................................................................................................................................................................

Městská galerie Litomyšl nabízí doprovodné programy k aktuálním výstavám v domě U Rytířů, ke stálé expozici v Městské obrazárně a výtvarné dílny.

Doprovodný program k aktuální výstavě v domě U Rytířů:

  

..................................................................................................................................................................................

CELOROČNÍ LEKTOROVANÉ PROGRAMY V DOMĚ U RYTÍŘŮ:

Ke ztažení zde:

Doprovodné programy pro MŠ a I. st. ZŠ:

ZA ZÁBAVOU A POUČENÍM DO GALERIE

Neumím malovat! Nerozumím umění! A v galerii je ticho a všichni mě sledují. Časté argumenty, které v galerii slýcháme. Přijďte s dětmi do galerie. Ukážeme Vám co všechno je v galerii k vidění a kolik zážitků tu na Vás čeká. U nás můžete sedět na zemi, smát se a tvořit.

Celoroční program seznámí nejmladší žáky s galerijním prostředím. Děti budou mít možnost si na okamžik vyzkoušet povolání kustoda, kurátora a samotného umělce. Součástí programu je také výtvarná aktivita. Děti si v prostorách galerie vytvoří vlastní kresbu, kterou vystaví v naší „minigalerii“. Program si klade za cíl hravým způsobem představit naši instituci jako místo, kam se děti mohou vracet a trávit zde svůj volný čas.

Předpokládaná délka programu je cca 60 minut.

   

ZA UMĚNÍM V BAČKŮRKÁCH

Zajímá Vás, jaké poklady se ukrývají v Městské galerii Litomyšl? Pozvěte si nás do školky a nechte se provést světem plným obrazů a soch.

Celoroční program je určený především dětem předškolního věku, které se hravou formou seznámí se základními podobami výtvarného umění. Svět galerie přeneseme k vám do školky. Povíme si, co všechno lze v galerii vidět a zažít. Součástí programu je i výtvarná aktivita zprostředkovávající vybrané umělecké dílo ze sbírek Městské galerie Litomyšl. 

Předpokládaná délka programu je cca 45 minut.

 

Doprovodné programy pro ZŠ a SŠ:

DŮM U RYTÍŘŮ – PO STOPÁCH KAMENÍKA BLAŽKA

  

Proč má dům U Rytířů na fasádě rytíře? Kde se nacházela černá kuchyně? Proč o tom domě všichni říkají, že je výjimečný? To vše se dozvíte během netradiční prohlídky domu U Rytířů, jejíž součástí je i výtvarná dílna, během níž si každý z účastníků ze sádry odlije vlastní domovní znamení.

Celoroční program se skládá z krátké prezentace o vzniku a vývoji renesance. Poté následuje nevšední prohlídka domu U Rytířů, kdy se návštěvníci dostanou i do běžně nepřístupných míst, jako je dvoreček, nebo místnůstka, kde se nacházela černá kuchyně. Součástí programu je i ukázka renesančních prvků v interiéru (strop, sloupky mezi okny) a výzdoby fasády domu U Rytířů, kde se nacházejí rytíři, jednorožci a hlavy vousáčů. Ve výtvarném ateliéru si poté každý z účastníku ze sádry odlije svoje vlastní domovní znamení. 

Předpokládaná délka programu je cca 60 minut.

 

Programy lze upravit podle časových možností třídy a věku studentů.

Cena doprovodných programů: 20 Kč / žák, student; pedagogický doprovod má vstup zdarma.

V případě zájmu kontaktuje Městskou galerii Litomyšl na tel. čísle 461 653 488 nebo na emailové adrese edukace@galerie.litomysl.cz.

..................................................................................................................................................................................

 OD KVĚTNA DO KONCE ZÁŘÍ pořádáme

LEKTOROVANÉ PROGRAMY V MĚSTSKÉ OBRAZÁRNĚ:

Ke stažení zde:

Na doprovodné programy v Městské obrazárně, která se se nachází ve 2. patře Státního zámku Litomyšl, se lze objednávat od května do konce září!

   

 

Doprovodné programy pro MŠ a I. st. ZŠ:

 

HRÁTKY S UMĚNÍM

Zajímá Vás, jaké poklady se ukrývají ve sbírkách Městské galerie Litomyšl? Navštivte Městskou obrazárnu v II. patře litomyšlského zámku a učte se „naslouchat“ obrazům.

Doprovodný program je určený především dětem předškolního věku, které se skrze hravé a kreativní aktivity seznámí se základními podobami výtvarného umění. Společně se projdeme stálou expozicí a odkryjeme tajemství vybraných uměleckých děl od J. Mařáka, A. Dvořáka, J. Matičky, V. Boštíka a O. Zoubka. Cílem programu je rozvíjet schopnost vnímání uměleckých děl a interpretovat jejich smysl, obsah i formu.

Předpokládaná délka programu je cca 45 minut.

 

Doprovodné programy pro I. stupeň ZŠ:

 

ZÁPISNÍK POZORNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

Objevte špičková díla českého výtvarného umění… hravě, tvořivě a vlastním tempem! Seznamte se s neobyčejným příběhem galerie a především s rozmanitými příběhy krásných obrazů a soch.  

Hledáte nová témata, zábavu a poučení? Zamiřte do Městské obrazárny na samoobslužný doprovodný program pro dětské a školní skupiny ke stálé expozici Městské galerie Litomyšl. Zápisník pozorného návštěvníka obsahuje tvořivé pracovní listy a úkoly, pomocí kterých se samy děti seznámí s vybranými uměleckými díly. Jednotlivé listy můžete vyplňovat během prohlídky v galerii nebo je později rozvést ve škole.

Zápisníky budou zdarma k vyzvednutí na pokladně v Městské obrazárně. Požadovaný počet zápisníků hlaste alespoň jeden den předem.

Předpokládaná délka programu je cca 45 minut.

 

Doprovodné programy pro ZŠ, SŠ a VOŠ:

 

PŘÍBĚHY PSANÉ OBRAZY

Každý obraz má své příběhy – kdo ho namaloval, jak a kdy vznikl, co zobrazuje? A kudy vedla jeho cesta až do sbírkového fondu galerie?

V městské obrazárně jsou prezentována díla, která lze pro jejich kvalitu zařadit ke špičkám českého výtvarného umění 19. a 20. století. Pojďte se ponořit do jejich rozmanitých příběhů a seznámit se s nejvýznamnějšími českými výtvarníky, jejichž tvorba je spjatá s Litomyšlí a jejím okolím. V průběhu doprovodného programu se seznámíte s originálními výtvarnými díly, naučíte se je charakterizovat a zamyslíte se nad úlohou galerie pro společnost. Doprovodný program se skládá z komentované prohlídky doplněné o výtvarné úkoly a práci s pracovním listem.

Předpokládaná délka programu je 90 minut.

 

MALOVÁNÍ MEZI OBRAZY

Prožijte hodiny výtvarné výchovy jinak. Zavítejte do Městské obrazárny v Litomyšli a malujte jako mistři.

Přijďte se inspirovat mistry!  Díla předních českých výtvarníků jakými bezesporu jsou J. Mařák, M. Švabinský, J. Čapek, E. Filla nebo V. Boštík vás okouzlí. V rámci programu si společně s galerijní lektorkou projdete stálou expozici Městské galerie Litomyšl, na vybraných obrazech si ujasníte charakteristické znaky výtvarného umění 19. a 20. století, na vlastní oči si prohlédnete originální díla reprezentující moderní umělecké směry, objevíte různé přístupy v technice malby a poté si na vlastní kůži vyzkoušíte proces tvorby obrazu. Cílem programu je skrze praktickou výtvarnou činnost rozvíjet schopnost vnímání uměleckých děl a interpretovat jejich smysl, obsah i formu. Veškerý materiál a výtvarné pomůcky jsou zahrnuty v ceně programu.

Předpokládaná délka programu je 90 minut. Téma doprovodného programu lze upravit. Rádi připravíme bohatý program podle Vašich představ. Nutná konzultace dva týdny předem.

 

Otevírací doba Městské obrazárny: út – ne: 10.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00 (duben – květen), 10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 (červen – září)

Programy lze upravit podle časových možností třídy a věku studentů. Cena doprovodných programů činí 20 Kč / žák, student; pedagogický doprovod má vstup zdarma.

V případě zájmu kontaktuje Městskou galerii Litomyšl na T: 461 653 488 nebo emailové adrese edukace@galerie.litomysl.cz.

.....................................................................................................................................................................................

VÝTVARNÉ DÍLNY V MĚSTSKÉ GALERII

...2+1 výtvarná dílna zdarma pro školní a dětské skupiny po celý školní rok

Nemáte ve škole prostor nebo vybavení na výtvarné experimentování? Máte zájem o grafiku nebo fotografické techniky? Chcete u dětí rozvíjet estetické myšlení a cítění?

Pro školní a dětské skupiny nabízíme cykly výtvarných dílen, tzv. ateliéry, při nichž se děti seznámí s netradičními výtvarnými technikami a jejich principy. Jednotlivé výtvarné dílny na sebe metodicky navazují, doplňují se a rozvíjí základní výtvarné schopnosti a dovednosti. Zvolte si na příklad cyklus s názvem Grafický ateliér, kde si vyzkoušíte jednodušší hravé obtiskování, poté náročnější tisk z materiálové matrice v grafickém lisu a řadu tisků zakončíte tvorbou linorytu a tisku na textil. Témata workshopů jsou inspirována výtvarnými díly ze sbírky Městské galerie Litomyšl a jejich přesahy do dějin umění.

Pokud nechcete absolvovat celý cyklus (ať už v jednom dni nebo v průběhu celého roku v podobě tří návštěv), je možné se objednat na jednotlivé dílny zvlášť. U výtvarných dílen jsou uvedeny cílové skupiny, kterým jsou dílny doporučeny. Téma výtvarných dílen lze upravit na základě osobní domluvy.

Na výtvarné dílny je nutné se přihlásit alespoň týden předem. Cena jedné výtvarné dílny je 20 Kč/žák, pedagogický doprovod má vstupné zdarma. Předpokládaná délka jednotlivých dílen je 60 - 90 minut.

  

GRAFICKÝ ATELIÉR

Tisk, otisk, výtisk. V rámci cyklu s názvem Grafická dílna se seznámíme s nástroji na tvorbu grafiky a jejich možnostmi v různých grafických technikách. V průběhu tří setkání si vše vyzkoušíme hravě a snadně. Rydla, válečky a tiskařské barvy máme a grafickému vidění a cítění se naučíme.

Nabídka výtvarných dílen:

Protisk (MŠ, ZŠ, SŠ) – na podložku rozválíme kapku tiskařské barvy, přiložíme papír a kreslíme tužkou, klacíkem nebo prstem. Výsledný otisk působí skoro kouzelně. Navštivte dílnu, kde se seznámíme s pozitivním a negativním tiskem, vyzkoušíme několik druhů papíru a tiskařských barev.

Tisk z materiálové koláže (ZŠ, SŠ) – v průběhu dílny na tvrdou podložku nalepíme nejrůznější kousky nepotřebných látek, tvrdého papíru nebo přírodnin. Vytvoříme tak netradiční matrici, ze které díky tiskařskému lisu vytvoříme originální grafický list.

Linoryt (ZŠ, SŠ) – i z kousku starého obyčejného linolea může vzniknout krásný obrázek. Rydly do linolea vyryjeme motiv, ve kterém se budeme zabývat kontrasty barev a geometrických tvarů. Desku poté „naválíme“ barvou a otiskneme v grafickém lisu na plátěnou tašku.

 

FOTOATELIÉR

Kompozice, světlo, pohyb. V rámci cyklu s názvem Fotoateliér si vyzkoušíme zajímavé projekční metody, seznámíme se s alchymií při vzniku samotné fotografie a na závěr si vytvoříme vlastní krátký animovaný film.

Nabídka výtvarných dílen:

Hrátky s diaprojektorem a meotarem (MŠ, ZŠ, SŠ) – objevte skrytý tvůrčí potenciál přístrojů, které se krčí v tmavých koutech školních skříní. V průběhu hravé dílny plné experimentování s barevnými foliemi, se skleněnými destičkami, fixy a spoustou drobností, které nosíme po kapsách, si užijeme spoustu estetických zážitků.

Strukáž (ZŠ, SŠ) – vyzkoušejte si netradiční fotografickou techniku, při které výtvarným experimentováním – kresbou, malbou nebo obtiskováním rozmanitých předmětů namočených ve fotochemických roztocích – vznikne na ploše fotopapíru unikátní dílo, které nelze identicky opakovat. Fotografii lze doplnit kolorováním, koláží apod. Fantazii se meze nekladou.

Pixilace (2. st. ZŠ, SŠ) – tzv. stop-motion neboli pookénková animace, ale hlavně obrovská zábava. Jedná se o velice rychlou a jednoduchou animační techniku, při které není nutné kreslit ani malovat. Stačí mít jen dobré nápady!

 

ATELIÉR EXPERIMENTÁLNÍ TVORBY

Náhoda, svoboda, hra. Nedržte se při zemi, uvolněte se a opusťte klasické výtvarné techniky. V rámci cyklu s názvem Ateliér experimentální tvorby si užijete svobodu, kterou výtvarné zkoumání a hledání nabízí. V hlavní roli bude náhoda. Pojďme hledat krásu v barevných skvrnách, v kombinování netradičních materiálů a v hledání originálních postupů. Nic není špatně.

Nabídka výtvarných dílen:

Bublinkování (MŠ, ZŠ, SŠ) – objevte jemnou krásu, která se ukrývá v experimentování s trochou barevné mýdlové vody. Na výsledných obrázcích se nám otevře svět plný fantaskních příběhů zvířat, rostlin a věcí.

Mramorování (MŠ, ZŠ, SŠ) – malba na papír, plátno, dřevo nebo kámen už nám zevšedněla. Přijďte zažít něco nového. Inspirujeme se pestrými ornamenty tvořenými výtvarnou technikou nazývanou Ebru a budeme malovat na hladině vody.

Válečkování (ZŠ, SŠ) – papírové krabičky, obálky, svačinové pytlíky a plná krabice retro malířských válečků. To samo vybízí ke zkoušení a kombinování různých dekorů, materiálů a technik. Vytvořte si svou tajnou schránku na poklady.

 

SOCHAŘSKÝ ATELIÉR

Prostor, hmota, světlo. V rámci cyklu s názvem Sochařský ateliér se zaměříme na tvůrčí práci s hmotou. Osaháme si různé druhy papíru, namícháme správnou konzistenci sádry a objevíme fascinující krásu řezání polystyrenu. Jaký je rozdíl mezi modelováním a konstruováním? To se dozvíte a v praxi ověříte u nás v ateliéru.

Nabídka výtvarných dílen:

Papírový reliéf (MŠ, ZŠ, SŠ)– trhání, mačkání, muchlání… užijte si haptický zážitek, který nabízí práce s hedvábným papírem. Díky vrstvení různých druhů papíru vznikne plastické výtvarné dílo vystupující z plochy pozadí.

Kachle (ZŠ, SŠ) – otisky nejrůznějších přírodnin a věcí kolem nás v keramické hlíně poslouží jako forma originální kachle, která se posléze odlije do sádry. V interiéru se tento nízký reliéf, který lze jemně kolorovat bude bezesporu vyjímat.

Objekt (ZŠ, SŠ) – vytvořte originální trojrozměrné dílo z netradičního materiálu, polystyrenu. Nemusíte se obávat drásajícího zvuku při řezání tohoto materiálu. Tavná modelářská řezačka je tichá, snadno ovladatelná a práce s ní nás baví.

 
 

Programy lze upravit podle časových možností třídy a věku studentů.

Cena doprovodných programů: 20 Kč / žák, student; pedagogický doprovod má vstup zdarma.

V případě zájmu kontaktuje Městskou galerii Litomyšl na tel. čísle 461 653 488 nebo na emailové adrese edukace@galerie.litomysl.cz.

..................................................................................................................................................................................
 
 

Městská galerie Litomyšl nabízí další programy

Rodiny

Dospělí

Děti v galerii

Privátní prohlídky

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj