A A A

Školy

Děti a studenti do 18 let mají do Městské galerie Litomyšl vstup zdarma, pokud navštíví výstavu samostatně, nebudou platit žádné vstupné. Galerie však nabízí speciální animační programy a výtvarné dílny s naší lektorkou, ke každé výstavě je připraven nový program, který obvykle obsahuje i výtvarnou dílnu. Cena těchto programů je 20 Kč / žák, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

     

 ..............................................................................................................................................................................

Nabídka programů

Programy lze upravit podle věku a časových možností návštěvníků.
 

ŠMILAUEROVÉ - MALÍŘI ČTYŘ GENERACÍ

K aktuální výstavě jsou připraveny tyto doprovodné programy pro školy a skupiny s dětmi:

 

NAŠE MĚSTO

Doprovodný program je vhodný pro MŠ. 

Jak by vypadal můj vysněný dům? Na jakém místě ve městě by stál? Jaké další stavby by neměly ve městě chybět? Bude je spojovat nějaká cesta? Bude mezi domy protékat řeka nebo ho zdobit park plný zeleně?

Přijďte si pohrát k nám do galerie. Společně si prohlédneme propracované mapy Jiřího Šmilauera, na mapě Litomyšle si ukážeme nejznámější historické památky a zkusíme se zamyslet nad tvarem a "kresbou" litomyšlských ulic a uliček... Poté si každý postaví takový dům, ve kterém by chtěl bydlet, a rozmyslí si, s kým by ho chtěl obývat. Nakonec domy propojíme cestami, parky a náměstími a vytvoříme ideální město pro nás a naše kamarády. Součástí programu je i krátká výtvarná aktivita.

Délka programu je cca 60 minut.

 

KRAJINOU SNŮ A FANTAZIE

Doprovodný program je vhodný pro ZŠ a SŠ.

Zářivé barvy. Překrývání, roztírání a mísení barev přímo na papíře. Tvorba na pomezí kresby a malby. Suchý pastel… výtvarná technika podněcující všechny smysly, kterou si můžete užít v přímém kontaktu s vystavovanými díly v domě U Rytířů.

Seznamte se s životními osudy a s rozmanitou tvorbou čtyř malířů rodiny Šmilauerovy. V průběhu programu si na konkrétních obrazových ukázkách přiblížíme základní principy malby, malířských technik a jejich netradičních kombinací v návaznosti na dějiny umění 19. a 20. století. Zároveň si vysvětlíme význam pojmů stylizace a abstrakce ve výtvarném umění. V závěru se zaměříme na téma krajinomalby a jejích proměn v průběhu staletí, necháme se inspirovat tvorbou vystavovaných malířů a pokusíme se vytvořit vlastní obraz "vysněné krajiny" jedinečnou výtvarnou technikou suchého pastelu.

Délka programu je cca 90 minut.

 

ŠKROBOVÉ PAPÍRY

Výtvarná dílna je určena pro ZŠ a SŠ.

Přijďte objevovat nové výtvarné možnosti obyčejného škrobu.

František Šmilauer, malíř, pedagog a milovník výtvarného experimentování, v jehož tvorbě nacházíme netradiční a málo známou malířskou techniku, tzv. malbu do škrobu. Škrobové papíry jsou známé především z knihtiskařského prostředí, František si však techniku oblíbil a aplikoval do svých maleb. Přijďte si vyzkoušet netradiční malířské postupy a objevovat krásu výtvarného experimentování a improvizace. V průběhu výtvarné dílny vznikne řada originálních "škrobových" papírů, které lze použít k polepení dárkových krabiček, jako originální balicí papír, při výrobě přáníček nebo jako desky osobního deníku… 

Max. počet účastníků programu je 20 osob z důvodu kapacity ateliéru. Délka programu je cca 90 minut. Program lze upravit podle věku a časových možností studentů.

  

..................................................................................................................................................................................

 

CELOROČNÍ LEKTOROVANÉ PROGRAMY v Městské galerii Litomyšl:

Místo konání: Dům U Rytířů

 

Doprovodné programy pro MŠ a I. st. ZŠ:

ZA ZÁBAVOU A POUČENÍM DO GALERIE

Neumím malovat! Nerozumím umění! A v galerii je ticho a všichni mě sledují. Časté argumenty, které v galerii slýcháme. Přijďte s dětmi do galerie. Ukážeme Vám co všechno je v galerii k vidění a kolik zážitků tu na Vás čeká. U nás můžete sedět na zemi, smát se a tvořit.

Celoroční program seznámí nejmladší žáky s galerijním prostředím. Děti budou mít možnost si na okamžik vyzkoušet povolání kustoda, kurátora a samotného umělce. Součástí programu je také výtvarná aktivita. Děti si v prostorách galerie vytvoří vlastní kresbu, kterou vystaví v naší „minigalerii“. Program si klade za cíl hravým způsobem představit naši instituci jako místo, kam se děti mohou vracet a trávit zde svůj volný čas.

Předpokládaná délka programu je cca 60 minut.

   

ZA UMĚNÍM V BAČKŮRKÁCH

Zajímá Vás, jaké poklady se ukrývají v Městské galerii Litomyšl? Pozvěte si nás do školky a nechte se provést světem plným obrazů a soch.

Celoroční program je určený především dětem předškolního věku, které se hravou formou seznámí se základními podobami výtvarného umění. Svět galerie přeneseme k vám do školky. Povíme si, co všechno lze v galerii vidět a zažít. Součástí programu je i výtvarná aktivita zprostředkovávající vybrané umělecké dílo ze sbírek Městské galerie Litomyšl. 

Předpokládaná délka programu je cca 45 minut.

 

Doprovodné programy pro ZŠ a SŠ:

DŮM U RYTÍŘŮ – PO STOPÁCH KAMENÍKA BLAŽKA

  

Proč má dům U Rytířů na fasádě rytíře? Kde se nacházela černá kuchyně? Proč o tom domě všichni říkají, že je výjimečný? To vše se dozvíte během netradiční prohlídky domu U Rytířů, jejíž součástí je i výtvarná dílna, během níž si každý z účastníků ze sádry odlije vlastní domovní znamení.

Celoroční program se skládá z krátké prezentace o vzniku a vývoji renesance. Poté následuje nevšední prohlídka domu U Rytířů, kdy se návštěvníci dostanou i do běžně nepřístupných míst, jako je dvoreček, nebo místnůstka, kde se nacházela černá kuchyně. Součástí programu je i ukázka renesančních prvků v interiéru (strop, sloupky mezi okny) a výzdoby fasády domu U Rytířů, kde se nacházejí rytíři, jednorožci a hlavy vousáčů. Ve výtvarném ateliéru si poté každý z účastníku ze sádry odlije svoje vlastní domovní znamení. 

Předpokládaná délka programu je cca 60 minut.

..................................................................................................................................................................................

 

VÝTVARNÉ DÍLNY V MĚSTSKÉ GALERII

...2+1 výtvarná dílna zdarma pro školní a dětské skupiny po celý školní rok

Nemáte ve škole prostor nebo vybavení na výtvarné experimentování? Máte zájem o grafiku nebo fotografické techniky? Chcete u dětí rozvíjet estetické myšlení a cítění?

Pro školní a dětské skupiny nabízíme cykly výtvarných dílen, tzv. ateliéry, při nichž se děti seznámí s netradičními výtvarnými technikami a jejich principy. Jednotlivé výtvarné dílny na sebe metodicky navazují, doplňují se a rozvíjí základní výtvarné schopnosti a dovednosti. Zvolte si na příklad cyklus s názvem Grafický ateliér, kde si vyzkoušíte jednodušší hravé obtiskování, poté náročnější tisk z materiálové matrice v grafickém lisu a řadu tisků zakončíte tvorbou linorytu a tisku na textil. Témata workshopů jsou inspirována výtvarnými díly ze sbírky Městské galerie Litomyšl a jejich přesahy do dějin umění.

Pokud nechcete absolvovat celý cyklus (ať už v jednom dni nebo v průběhu celého roku v podobě tří návštěv), je možné se objednat na jednotlivé dílny zvlášť. U výtvarných dílen jsou uvedeny cílové skupiny, kterým jsou dílny doporučeny. Téma výtvarných dílen lze upravit na základě osobní domluvy.

Na výtvarné dílny je nutné se přihlásit alespoň týden předem. Cena jedné výtvarné dílny je 20 Kč/žák, pedagogický doprovod má vstupné zdarma. Předpokládaná délka jednotlivých dílen je 60 - 90 minut.

  

GRAFICKÝ ATELIÉR

Tisk, otisk, výtisk. V rámci cyklu s názvem Grafická dílna se seznámíme s nástroji na tvorbu grafiky a jejich možnostmi v různých grafických technikách. V průběhu tří setkání si vše vyzkoušíme hravě a snadně. Rydla, válečky a tiskařské barvy máme a grafickému vidění a cítění se naučíme.

Nabídka výtvarných dílen:

Protisk (MŠ, ZŠ, SŠ) – na podložku rozválíme kapku tiskařské barvy, přiložíme papír a kreslíme tužkou, klacíkem nebo prstem. Výsledný otisk působí skoro kouzelně. Navštivte dílnu, kde se seznámíme s pozitivním a negativním tiskem, vyzkoušíme několik druhů papíru a tiskařských barev.

Tisk z materiálové koláže (ZŠ, SŠ) – v průběhu dílny na tvrdou podložku nalepíme nejrůznější kousky nepotřebných látek, tvrdého papíru nebo přírodnin. Vytvoříme tak netradiční matrici, ze které díky tiskařskému lisu vytvoříme originální grafický list.

Linoryt (ZŠ, SŠ) – i z kousku starého obyčejného linolea může vzniknout krásný obrázek. Rydly do linolea vyryjeme motiv, ve kterém se budeme zabývat kontrasty barev a geometrických tvarů. Desku poté „naválíme“ barvou a otiskneme v grafickém lisu na plátěnou tašku.

 

FOTOATELIÉR

Kompozice, světlo, pohyb. V rámci cyklu s názvem Fotoateliér si vyzkoušíme zajímavé projekční metody, seznámíme se s alchymií při vzniku samotné fotografie a na závěr si vytvoříme vlastní krátký animovaný film.

Nabídka výtvarných dílen:

Hrátky s diaprojektorem a meotarem (MŠ, ZŠ, SŠ) – objevte skrytý tvůrčí potenciál přístrojů, které se krčí v tmavých koutech školních skříní. V průběhu hravé dílny plné experimentování s barevnými foliemi, se skleněnými destičkami, fixy a spoustou drobností, které nosíme po kapsách, si užijeme spoustu estetických zážitků.

Strukáž (ZŠ, SŠ) – vyzkoušejte si netradiční fotografickou techniku, při které výtvarným experimentováním – kresbou, malbou nebo obtiskováním rozmanitých předmětů namočených ve fotochemických roztocích – vznikne na ploše fotopapíru unikátní dílo, které nelze identicky opakovat. Fotografii lze doplnit kolorováním, koláží apod. Fantazii se meze nekladou.

Pixilace (2. st. ZŠ, SŠ) – tzv. stop-motion neboli pookénková animace, ale hlavně obrovská zábava. Jedná se o velice rychlou a jednoduchou animační techniku, při které není nutné kreslit ani malovat. Stačí mít jen dobré nápady!

 

ATELIÉR EXPERIMENTÁLNÍ TVORBY

Náhoda, svoboda, hra. Nedržte se při zemi, uvolněte se a opusťte klasické výtvarné techniky. V rámci cyklu s názvem Ateliér experimentální tvorby si užijete svobodu, kterou výtvarné zkoumání a hledání nabízí. V hlavní roli bude náhoda. Pojďme hledat krásu v barevných skvrnách, v kombinování netradičních materiálů a v hledání originálních postupů. Nic není špatně.

Nabídka výtvarných dílen:

Bublinkování (MŠ, ZŠ, SŠ) – objevte jemnou krásu, která se ukrývá v experimentování s trochou barevné mýdlové vody. Na výsledných obrázcích se nám otevře svět plný fantaskních příběhů zvířat, rostlin a věcí.

Mramorování (MŠ, ZŠ, SŠ) – malba na papír, plátno, dřevo nebo kámen už nám zevšedněla. Přijďte zažít něco nového. Inspirujeme se pestrými ornamenty tvořenými výtvarnou technikou nazývanou Ebru a budeme malovat na hladině vody.

Válečkování (ZŠ, SŠ) – papírové krabičky, obálky, svačinové pytlíky a plná krabice retro malířských válečků. To samo vybízí ke zkoušení a kombinování různých dekorů, materiálů a technik. Vytvořte si svou tajnou schránku na poklady.

 

SOCHAŘSKÝ ATELIÉR

Prostor, hmota, světlo. V rámci cyklu s názvem Sochařský ateliér se zaměříme na tvůrčí práci s hmotou. Osaháme si různé druhy papíru, namícháme správnou konzistenci sádry a objevíme fascinující krásu řezání polystyrenu. Jaký je rozdíl mezi modelováním a konstruováním? To se dozvíte a v praxi ověříte u nás v ateliéru.

Nabídka výtvarných dílen:

Papírový reliéf (MŠ, ZŠ, SŠ)– trhání, mačkání, muchlání… užijte si haptický zážitek, který nabízí práce s hedvábným papírem. Díky vrstvení různých druhů papíru vznikne plastické výtvarné dílo vystupující z plochy pozadí.

Kachle (ZŠ, SŠ) otisky nejrůznějších přírodnin a věcí kolem nás v keramické hlíně poslouží jako forma originální kachle, která se posléze odlije do sádry. V interiéru se tento nízký reliéf, který lze jemně kolorovat bude bezesporu vyjímat.

Objekt (ZŠ, SŠ) – vytvořte originální trojrozměrné dílo z netradičního materiálu, polystyrenu. Nemusíte se obávat drásajícího zvuku při řezání tohoto materiálu. Tavná modelářská řezačka je tichá, snadno ovladatelná a práce s ní nás baví.

 
 
Programy lze upravit podle časových možností třídy a věku studentů.
 
Není-li uvedeno jinak – délka programů: cca 60 minut,
                                  cena: 20 Kč /žák, student; pedagogický doprovod má vstup zdarma.
 
V případě zájmu kontaktuje Městskou galerii Litomyšl –
T: 461 653 488, E: vecerova@galerie.litomysl.cz
 
..................................................................................................................................................................................

Programy v Městské obrazárně – květen až září

Nutné objednat se alespoň 1 den před plánovaným programem!

TVÁŘÍ V TVÁŘ (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Co všechno o nás prozradí lidská tvář? Víte, jaké různé podoby může mít portrét? Co je to autoportrét? Proč si lidé fotí selfie?
 
V expozici se seznámíme s různými typy portrétů, zamyslíme se nad tím, co ovlivňuje jejich tvorbu a co vše z nich můžeme vyčíst. Zabrousíme i do znalostí anatomie lidského těla. Vytvoříme si "knihu portrétů". Prohlédneme si i sochařské busty a zkusíme vytvořit živé sochy. Součástí programu je i prezentace o vývoji portrétů v historii i krátký pracovní list. Podrobnější popis programu zde.

PŘÍBĚHY PSANÉ OBRAZY (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Každý obraz má své příběhy – kdo ho namaloval, jak a kdy vznikl, co zobrazuje? Kudy vedla jeho cesta až do sbírkového fondu galerie?
 
V městské obrazárně jsou prezentována díla, která lze pro jejich kvalitu zařadit ke špičkám českého výtvarného umění 19. a 20. století. Pojďte se ponořit do jejich neskutečných příběhů a seznámit se s nejvýznamnějšími českými výtvarníky i umělci, jejichž tvorba je spjatá s Litomyšlí a jejím okolím. Podrobnější popis programu zde.

PROGRAMY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU A 1. TŘÍDU ZŠ

KDO ŽIJE V JEZEŘE (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Kdo žije v jezeře? Ryby? Vodní bytosti? Nejen pod hladinu jezera se dostaneme během doprovodného programu k expozici v Městské obrazárně.

Návštěvníci se seznámí s galerijním prostředí, s tím, co je možné v galerii vidět a zažít. Prohlédneme si obrazy jednoho z nevýznamnějších českých krajinářů, litomyšlského rodáka, Julia Mařáka a jeho žáků. Výtvarnou hrou se pokusíme vstoupit do obrazu Jaroslava Panušky zachycující lesní jezero a vytvořit skutečné jezero s vodními živočichy.

 

HRÁTKY S UMĚNÍM  (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Co všechno můžeme uplést a ušít? Pojďte si hrát s klubíčky, volnými asociacemi i s náměty obrazů malíře Antonína Dvořáka.

Během programu se seznámíme s dílem Antonína Dvořáka, rodáka z nedalekých Němčic, který ve svých obrazech dokumentoval život lidí v 19. století v Litomyšli a jejím okolí. Dvořákův obraz Babička s vnučkou se stane inspiracíi pro samotné výtvarné tvoření. Návštěvníci programu se také seznámí s galerijním prostředí, ukážeme si, jak se v galerii chovat a co je zde možné vidět.

 

.....................................................................................................................................................................................
 
Programy lze upravit podle časových možností třídy a věku studentů.
 
Není-li uvedeno jinak – délka programů: cca 60 minut,
                                  cena: 20 Kč /žáka, studenta; pedagogický doprovod má vstup zdarma.
 
V případě zájmu kontaktuje Městskou galerii Litomyšl –
T: 461 653 488, E: vecerova@galerie.litomysl.cz
 

Městská galerie Litomyšl nabízí další programy

Rodiny

Dospělí

Děti v galerii

Privátní prohlídky

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury