A A A

Dárce

Městská galerie Litomyšl po celou dobu své téměř stoleté existence získávala do svého sbírkového fondu umělecká díla díky velkorysým darům jejich majitelů či přímo od autorů děl. Galerie pečlivě uchovává tyto informace a vždy, když dané dílo prezentuje, neopomene připomenout jména původních vlastníků, bez kterých by kvalita sbírky města Litomyšle nedosahovala takové výjimečnosti, jaké dosahuje.

Nabídnutí uměleckého díla prochází schvalovacím řízením Poradního sboru galerie (kuratoria), které společně s ředitelkou galerie zhodnotí význam díla s přihlédnutím k celkové koncepci celé sbírky, výrazně zaměřené na umělce s vazbou k Litomyšli, na obrazy s tematikou Litomyšle a okolí a na výrazná díla českého výtvarného umění 19. až 21. století.

Pokud i vy máte zájem přispět svým darem k rozvoji sbírky města, k zachování jedinečných uměleckých děl pro budoucí generace, prosím, kontaktujte nás na E: galerie@litomysl.cz nebo T: 461 614 765. Děkujeme.

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál