A A A

Ze života galerie

Archiv výstav v Městské galerie Litomyšl.

v2019

Čas příchodu /vánoční instalace/

Vernisáž: 28. 11. 2019 17:00

29. 11. 2019 - 5. 1. 2020

Instalace „Čas příchodu“ je variací na předvánoční čas v současné digitální době.

Hlavní část výstavy tvoří tři artefakty. „Zazpívej si“ představuje koledy, které všichni znají, ale jejichž zobrazením na displejích je člověk donucen se nad nimi pozastavit a více zamyslet. „Do narození zbývá“ ukazuje shon dnešní konzumní doby v syrové formě nezastavitelného odpočtu na zářícím displeji. „Napiš vzkaz Ježíškovi“ se poté odvolává k tradici psaní vánočních přání a přibližuje jej současné facebookové generaci lidí, kteří jsou zvyklí sdělovat si své touhy veřejně přes sociální sítě. Zveřejněním vzkaz sice částečně ztratí na intimitě, ale na druhou stranu je větší pravděpodobnost, že se přání dostane k tomu správnému Ježíškovi.

 

Více...

Zdenka Olivová: Vibruji tedy žiji

Vernisáž: 22. 11. 2019 17:00

23. 11. 2019 - 26. 1. 2020

S mnohovrstevnatou tvorbou výtvarnice Zdenky Olivové se můžete seznámit na výstavě v domě U Rytířů. Kromě autorčiných malířských děl jsou na výstavě k vidění její vyřezávané loutky či objekty z keramiky. Pozornost je také věnována historickým panenkám a pokojíčkům pro panenky, jež Zdenka Olivová sbírá, studuje a opravuje. Vernisáž výstavy s názvem Vibruji tedy žiji se koná v pátek 22. listopadu v 17 hodin v domě U Rytířů.

Více...

Výtvarná Litomyšl ´19

Vernisáž: 20. 9. 2019 17:00

21. 9. 2019 - 17. 11. 2019

Výstava představí tvorbu šedesáti vybraných profesionální a amatérských výtvarníků se vztahem k Litomyšli, prezentovat budou svá díla Jaroslav Alt, Šárka Hrouzková, Jiří Dudycha, Miluše Gloserová, Šárka Franková, Jana Krejzová, Vendula Látalová, Zdenka Olivová, Vladimír Vích a další. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 20. září v 17.00 v domě U Rytířů.

Více...

Mánie Josefa Portmana – "Vy jste unikum milý Portmane"

Vernisáž: 15. 6. 2019 17:00

16. 6. 2019 - 8. 9. 2019

Velkoryse koncipovaná výstava, jejíž vernisáž proběhne v sobotu 15. června od 17 hodin před domem U Rytířů, připomene životní i profesní osudy litomyšlského rodáka, bibliofila Josefa Portmana. Rozšíří dosavadní povědomí o jeho práci a sbírce, ale také přehodnotí některá přetrvávající klišé vztahující se k jeho osobě. Zatímco jeho přítel Josef Váchal, autor výmalby dvou místností domu, současného Portmonea, je dnes všeobecně znám, svérázný Portman zůstal jako démonický uzurpátor uměleckých děl ve Váchalově stínu. Portman bude na výstavě prezentován nejen svou vydavatelskou činností, ale také jako vytrvalý sběratel, rozporuplný mecenáš a milovník umění. Jako bibliofil a amatérský tiskař stál za vznikem mnoha zajímavých knižních titulů, nezřídka vydaných jen v jednom nebo několika málo výtiscích, často doplněných důmyslným výběrem výtvarného doprovodu. Neostýchal se oslovit ke spolupráci takové umělce, jakými byli např. Jan Konůpek, Zdenka Braunerová, Vojtěch Preissig, Milada Marešová, Josef Čapek nebo Karel Svolinský. Z literátů patřili k jeho nejoblíbenějším Charles Baudelaire, Otokar Březina, Paul Claudel, Jaroslav Durych, Eugène Demolder, Gustav Flaubert, Franz Kafka, Pierre Louÿs a Miloš Marten. Přestože Portman celoživotně působil v Litomyšli, charakter, rozpětí a výsledky jeho činnosti přesáhly hranice jeho rodného regionu a v určitém směru také hranice tehdejšího Československa. Navázal např. kontakty s Georgesem Rouaultem, Georgem Groszem nebo Albertem Schamonim. Stal se také jedním z prvních nakladatelů, kteří u nás vydali ilustrované texty Franze Kafky. Zvláštní pozornost bude na výstavě věnována Portmanově sbírce výtvarného umění.

Více...

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 27. 4. 2019 10:30

27. 4. 2019 - 29. 9. 2019

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla umělců spjatých s Litomyšlí např. Viktora Faltise, Karla Šťastného, Josefa Matičky, ale i díla velikánů českého umění Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala a dalších.

Více...

Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl!

Vernisáž: 12. 4. 2019 17:00

13. 4. 2019 - 2. 6. 2019

Pojďte se na výstavě Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl! ponořit do světa malebné a romantické Litomyšle 1. poloviny 20. století prostřednictvím kreseb a grafik autorů, kteří se zde sice nenarodili, avšak atmosféra města je zaujala natolik, že mu věnovali část své tvorby. V jejich dílech se tak uchovala podoba Litomyšle jen minimálně dotčené moderní civilizací. Vernisáž se uskuteční v pátek 12. dubna od 17 hodin v domě U Rytířů, výstavu bude možné zhlédnout až do 2. června.

Více...

Šmilauerové – malíři čtyř generací

Vernisáž: 15. 2. 2019 17:00

16. 2. 2019 - 7. 4. 2019

Umělecké nadání a zájem o výtvarný svět spojují příslušníky čtyř generací rodiny Šmilauerovy, jejichž díla, zprostředkovávající více než stoletou malířskou tradici, budou prezentována na výstavě s názvem Šmilauerové – malíři čtyř generací. Její slavnostní zahájení se uskuteční v pátek 15. února v 17.00 v domě U Rytířů. Přístupná bude do 7. dubna.

Více...

>2018

>2017

>2016

>2015

>2014

>2013

>2012

>2011

>2010

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál