A A A

Organizace

název organizace: MĚSTSKÁ GALERIE LITOMYŠL

zřizovatel: MĚSTO LITOMYŠL

právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

sídlo: Smetanovo nám. 110, 570 01 Litomyšl

KONTAKTY

 

Hlavní účel a předmět naší činnosti vyplývá ze Zřizovací listiny:

„… V souladu se zák. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy Městská galerie Litomyšl na odborném základě vytváří, spravuje, zpracovává, ošetřuje, ochraňuje a bezpečně uchovává sbírky hmotných dokladů k dějinám společnosti a kultury, zejména výtvarných děl, a další dokumentaci jako prameny poznání. Tvorbou expozic, výstav, publikováním a pořádáním přednášek a programů seznamuje veřejnost s výtvarným uměním současným i minulým, a s poznatky získanými odbornou činností…“
(čl. 2 Zřizovací listiny galerie)

Plné znění Zřizovací listiny

Plné znění Zákona 122/2000 Sb.

 

Detailněji je naše činnost rozepsána v koncepci rozvoje galerie 2012–2017.

 

Každoročně o své činnosti dle zákona 106/1999 Sb. podáváme zprávu zřizovateli, tj. městu Litomyšl: VÝROČNÍ ZPRÁVY.

 

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál