A A A

Výstavy

Městská galerie připravuje výstavy ve dvou výstavních prostorách: v domě U Rytířů a od května do září i v Městské obrazárně umístěné na druhých arkádách litomyšlského zámku.

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 26. 5. 2020 00:00

26. 5. 2020 – 30. 9. 2020, Městská obrazárna

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla umělců spjatých s Litomyšlí např. Viktora Faltise, Karla Šťastného, Josefa Matičky, ale i díla velikánů českého umění Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala a dalších.

Více

PLÁN B / Smetanova výtvarná Litomyšl 2020

Vernisáž: 2. 7. 2020 00:00

2. 7. 2020 – 2. 9. 2020, Dům U Rytířů

Cyklus výstav vizuálního umění Smetanova výtvarná Litomyšl nejen doplňuje nabídku pro návštěvníky Národního festivalu Smetanova Litomyšl, ale láká k letní návštěvě města další milovníky umění. Koncept projektu, do něhož vstupují různí pořadatelé a svobodně, různorodě a přesto společně zaplňují jednotlivé „sály“ galerie jménem Litomyšl, je sám o sobě ojedinělý. Počet zapojených subjektů a souběžně pořádaných výstav v malém desetitisícovém městě je však bezpochyby unikátem. Původně pouhá doprovodná akce si tak postupně vydobyla vlastní renomé a stala se kulturním počinem, obohacujícím českou výtvarnou sezónu.  

Více

MĚSTO-L

Vernisáž: 7. 8. 2020 17:00

8. 8. 2020 – 4. 10. 2020, Dům U Rytířů

V příběhu města Litomyšl sehrává architektura, a zvláště pak ta, která zde vyrostla po roce 1989, důležitou roli. Malé město si péčí místních starostů a městské architektky vydobylo suverénní pozici v četnosti architektonicky kvalitních staveb a na jejich počínání brzy navázali také soukromí stavebníci. Architektonického potenciálu Litomyšle se chopila rovněž Městská galerie Litomyšl, která připravila rozsáhlý populárně-naučný projekt Litomyšlský architektonický manuál (LAM) spuštěný roku 2018. Ten po vzoru brněnského či plzeňského manuálu mapuje pomocí textů, plánů a historických a současných fotografií architektonický vývoj města od roku 1900 do současnosti. Manuál zpřístupňuje informace o 146 objektech, včetně uměleckých děl a úprav veřejných prostranství. Není však pouhou encyklopedií. Slouží také jako jedinečný průvodce - objekty jsou v něm seřazeny do sedmi stezek a šestnácti výletů a nechybí ani praktické turistické nástroje jakými jsou audionahrávky, kódy, kovové značení v exteriéru, tištěný průvodce či skládací mapa.

Více

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál