A A A

Výstavy

Městská galerie připravuje výstavy ve dvou výstavních prostorách: v domě U Rytířů a od května do září i v Městské obrazárně umístěné na druhých arkádách litomyšlského zámku.

Bedřiška Uždilová – Obrazy

Vernisáž: 13. 4. 2018 17:00

14. 4. 2018 – 3. 6. 2018, Dům U Rytířů

Výstava představí malířskou tvorbu Bedřišky Uždilové (1954), autorky, která se ve své tvorbě obrací k tradičním výtvarným tématům, krajinám se starými sady i se štíty stavení ukrytých v zahradách, k figurálním námětům zachycující postavy ve zdánlivě běžných, civilních situacích, které však v podtextu otvírají existenciální otázky o smyslu individuálního života i světa jako celku. Svým výtvarným přístupem navazuje na tradici moderního umění – favismu, kubismu i abstraktního umění. Obrací se k výrazné barevnosti, do plochy obrazu vlepuje ústřižky ze svých starých, nedokončených obrazů, tím na sebe klade nejen barevné vrstvy, ale i významy a myšlenky. 

Více

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 28. 4. 2018 10:00

28. 4. 2018 – 30. 9. 2018, Městská obrazárna

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla umělců spjatých s Litomyšlí např. Viktora Faltise, Karla Šťastného, Josefa Matičky, ale i díla velikánů českého umění Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala a dalších.

Více

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury