A A A

Připravujeme

Výstavy, které pro Vás připravujeme v roce 2019. 

 

Výtvarná Litomyšl ´19

20. 9. vernisáž

21. 9. – 17. 11.

Tradiční výstava, nazývaná též salon, umožňuje setkání a konfrontaci profesionálů i amatérských výtvarníků všech věkových skupin a výtvarných stylů, které spojuje pouze jediné – jejich vazba k Litomyšli. Výstavy, u jejíhož založení stál v roce 1987 také sochař Olbram Zoubek, se každoročně účastní více než 50 autorů, jejichž doménou je malba, kresba, socha, fotografie či videoprojekce. Návštěvník výstavy se tak seznámí s opravdovou současnou výtvarnou tváří Litomyšle.

 Výtvarná Litomyšl © Václav Mach

 

Vibruji tedy žiji

22. 11. vernisáž

23. 11. – leden/únor 2020

Výstava představí tvorbu v Litomyšli žijící výtvarnice Zdenky Olivové, která se celý svůj život věnuje výtvarnému umění v teoretické i praktické rovině. Doktorskou prací o malíři Antonínu Dvořákovi absolvovala studium dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svůj profesní život spojila s pedagogickou školou v Litomyšli, kde jako pedagožka působila téměř čtyřicet let a vychovala celou řadu studentů a studentek. Ve své volné tvorbě se věnuje řadě technikám – malbě, kresbě i grafice. V posledních letech se její zájem obrací k práci na autorských loutkách. S díly Zdenky Olivová se můžete každoročně setkat na výstavě Výtvarná Litomyšl, konané v domě U Rytířů.

 Zdenka Olivová: Krajina s vlající věží, kombinovaná technika na plátně, 2011© Soukromá sbírka

 

Vánoční výzdoba – domu U Rytířů + PF galerie na rok 2019

28. 11. (čtvrtek před 1. adventní nedělí) vernisáž

29. 11. – leden/únor 2019

Již tradičně galerie svěřuje svou vánoční výzdobu prostor domu U Rytířů a své PF mladému výtvarníkovi – tentokrát fotografovi Václavu Machovi.

 Vánoční instalace © Městská galerie Litomyšl

 

 

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj